Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för miljö- och hälsoskyddsverksamhet, bygglovsverksamhet, planverksamhet, kart-, mät- och GIS-verksamhet och energirådgivning,
Miljö- och byggnadsnämnden har sju ledamöter. Under innevarande mandatperiod fördelar sig mandaten i nämnden så här:

Ledamöter

Ersättare

Ingemar Hugosson ( C), Åseda

Simon Wranå (C), Lenhovda

Viktoria Birgersson (C), Åseda

Magnus Gustavsson (C), Fröseke

Patrik Östangård (C), Lenhovda

Sven-Olof Engstrand (C), Lenhovda

Kent Bergqvist (S), Alstermo

Bjarne Svensson (S), Åseda

Björn Bodén (S), Lenhovda

Lars Pettersson (S), Alstermo

Roger Karlsson (LPOB) Åseda

Birger Johansson(S), Lenhovda

Kenneth Karlsson (Politisk vilde, SD mandat) Åseda

Rickard Revelj (SD), Åseda

 

 

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-29
Maximera
Minimera
Kontakt

Miljö- och byggnadsnämnden
Box 59
364 21 Åseda
Telefon 0474- 470 70
Fax  0474-470 60
mbn@uppvidinge.se

Ordförande
Ingemar Hugosson (C)
Mobil 070-337 16 20
ingemar.hugosson@uppvidinge.se

Vice ordförande
Kent Bergqvist (S)
Mobil 070-964 26 05
kent.bergqvist@uppvidinge.se

Förvaltningschef

Karin Holst
Telefon 0474-470 84
karin.holst@uppvidinge.se

Nämndsekreterare
Marcus Landley
Telefon 0474-470 70
marcus.landley@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge