Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Psykisk hälsa för barn och unga

Här har vi samlat information om vilken hjälp du själv kan få för dig själv eller ett barn eller ungdom som mår psykiskt dåligt

Alla du behöver kommma i kontakt med inom kommunens verksamheter nås dagtid på vardagar genom vår växel

telefon 0474-47 000


Alkohol och droger

Vill du fråga om råd för att du är orolig för egen del eller för någon i din närhet som har problem med missbruk av alkohol och droger?
Vi arbetar tillsammans med dig, och även andra i ditt nätverk om du önskar, för att finna lösningar på de problem som uppstått.

Brister i föräldraskap

Du kan ringa till socialtjänstens mottagningstelefon om du till exempel:

  • har frågor eller behöver råd och stöd när det gäller sociala frågor som rör barn, ungdomar och deras föräldrar
  • om du vill göra en anmälan för att du tror att ett barn far illa eller har problem.

Du kan vara anonym om du vill. Om personal inom skola och barnomsorg misstänker att ett barn far illa ska en anmälan göras till socialtjänsten.

Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) och dyskalkyli (svårigheter i matematik)
Om du har läs- och/eller skrivsvårigheter eller svårigheter i matematik är det rektorns ansvar att avgöra om en utredning ska göras.

Mer information om läs- och skrivsvårigheter finner du på Dyslexiföreningens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dödsfall

När en anhörig dör är det många praktiska saker som måste ordnas mitt i sorgen. Behöver du hjälp med dödsboanmälanöppnas i nytt fönster och borgerlig begravning kan vi hjälpa er. För stöd och hjälp i sorgearbetet hänvisar vi till 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekonomiska problem

Vem som helst kan under en period hamna i ekonomiska svårigheter. Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om försörjningsstödöppnas i nytt fönster hos våra socialsekreterare för ekonomiskt bistånd.

Funktionsnedsättning
Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och serviceöppnas i nytt fönster för att kunna leva som andra och aktivt delta i samhället.

Ilska och utbrott
Är du ungdom eller förälder och har hamnat i en svår situation, till exempel relationsproblem, konflikter hemma eller känner dig ensam eller utsatt, kontakta vår mottagningstelefon.

Kriminalitet
Är du ungdom eller förälder och har hamnat i en svår situation som till exempel kriminalitet. Tillsammans med Polisen erbjuder vi medling där  gärningsman och brottsoffer möts.

Kris i livet
Läs mer om:
Råd och stöd för barn, ungdom och familj
Barn och unga som far illa
Alkohol och droger

Mobbning och kränkande behandling
Som elev ska du kunna komma till skolan och känna dig trygg och respekterad. Det ska alltid finnas personal för stöd och hjälp. Om du eller någon i din omgivning känner sig diskriminerad eller kränkt, vänder du dig till din skolaöppnas i nytt fönster.

Alla skolor har en likabehandlingsplan mot kränkande behandling.

Problem i skolan
Kontakta Elevhälsanöppnas i nytt fönster för hjälp med problem i skolan.

Riskbruk och missbruk
Om du vill fråga om råd för att du är orolig för egen del eller för någon i din närhet som har problem med missbruk av alkohol eller droger kan du kontakta vår mottagningstelefon.

Sexuella övergrepp
Vill du fråga om råd eller göra en anmälan för att du misstänker att ett annat barn utsätts för handlingar av sexuell natur? Det kan gälla allt från våldtäkt, kroppslig kontakt, blottning eller pornografibilder. Kontakta vår mottagningstelefon.

Skilsmässa
Att bestämma sig för att skiljas när man har barn är ett av de svåraste besluten i en människas liv. För barnen kan det också vara svårt när föräldrarna går skilda vägar med lojalitetskonflikter och andra problem som kan uppstå.

Behöver du hjälp och stöd i samband med skilsmässan om vårdnad, boende och umgänge kan du vända dig till vår mottagningstelefon.

Skolfrånvaro
Rutin för Främjande av närvaro och handlingsplan vid ogiltlig frånvaro

Stress
Om du känner dig stressad, orolig eller om du har svårt att sova kan du vända dig till elevhälsan. Alla på elevhälsan har tystnadsplikt.

Våld och övergrepp
Har någon i familjen blivit utsatt för hot och våld? Behöver du råd, stöd och hjälp akut eller för att förändra din livssituation?

Läs mer om:
Råd och stöd för barn, ungdom och familj
Barn och unga som far illa
Hot och våld i din närhet

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-02

Kontakt

Socialförvaltningen
Box 43
Besöksadress: Storgatan 29
364 03 Lenhovda
Telefon 0474-47 000 växel
socialkontoret@uppvidinge.se

Socialjour
Efter kontorstid, kvällar och helger ring 112

Mottagningsenheten
Individ- och familjeomsorg
Vardagar kl 8.30-10.30
Telefon växel: 0474-470 00
socialkontoret@uppvidinge.se

Länk till förteckning över Rikstäckande föreningar för Patient- och närståendeföreningar psykisk hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialchef
Annie-Lie Jarhult
Telefon 0474-473 71
Annie-Lie.Jarhult@uppvidinge.se

Individ- och familjeomsorgschef
Maria Eriksson
Telefon 0474-47286
Mobil 073-41 79 566
maria.eriksson@uppvidinge.se

Socialsekreterare ekonomiskt bistånd
Telefon växel 0474-470 00
Telefontid: kl 8.30-9.30
måndag, tisdag, torsdag & fredag

Övriga socialsekreterare och
familjerätt
Telefon växel 0474-470 00

Chef för Elevhälsan
Telefon 0474-470 26
Mobil 070-603 77 98

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge