Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Serviceutveckling och attraktiva samhällen

Uppvidinge kommun är en av de 13 utvalda pilotkommuner som fick möjlighet att arbeta strategiskt och praktiskt med lokal serviceutveckling 2012-2015.

I Uppvidinge syftade projektet till att:

  • Bidra till en kommun med stolta invånare som kan och vill bo kvar i bygden
  • Utöka tillgängligheten av grundläggande service
  • Skapa attraktiva samhällen

Vandringar och dialogmöten
Projektet genomförde under våren 2013 vandringar och dialogmöten i kommunens samhällen. Då samlades en stor mängd synpunkter och idéer in från allmänheten. Dessa processades sedan i kommunernas verksamheter.

Du kan läsa mer om vandringarna och dialogmötena genom att klicka på rubrikerna i vänsterspalten

Kartläggning av mobiltäckningen
Under 2013 och våren 2014 gjordes mätningar av mobiltäckningen i kommunen. Kartläggningen skedde via företaget Iqmtel. Mätningarna genomfördes genom att mobiltelefoner har åkt med sopbilarna i kommunen och rapporterat in data. För att utvidga mätområdet har denna mätutrustning även funnits med i några av hemtjänstens bilar.

Förutom täckningen mättes även kapaciteten för den mobila datatrafiken, det vill säga mängden datatrafik nätet kan hantera samtidigt, på utvalda platser i kommunen.

Kontanthantering
Kontanthantering har varit en prioriterad fråga inom projektet, eftersom flera banker har slutat hantera kontanter på sina lokala kontor. Projektet har bland annat arbetat i samarbete med länsstyrelsen och några lokala företagare för att hitta alternativa lösningar.

Avslutat
Projektet avslutades under hösten 2015 och kommunen jobbar nu vidare med de synpunkter och idéer som kom fram under projekttiden.

Sidan senast uppdaterad: 2016-04-22
Kontakt

Projektledare
Magda Gyllenfjell
Mobil 0733-367 945 magda.gyllenfjell@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge