Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Alsterån i balans

Alsteråns vattenråd driver projektet Alsterån i balans där Uppvidinge kommun är delaktig och medfinansiär.
Alsteråns Vattenråd är ett organ för intresserade inom Alsteråns avrinningsområde, Smålandskusten, område 75. Vattenrådet består av kommuner, företag, organisationer, skog- och jordbruksnäringen, fastighetsägare och allmänhet.

Vattenrådets mål är att verka för en uthållig förvaltning av vattenresursen inom Alsteråns avrinningsområde och främja medlemmarnas ekonomiska intresse.

Vattenrådet ska bland annat bereda samrådsärenden från vattenmyndigheten genom att bland annat ge lokala synpunkter på statusklassning och åtgärdsförslag.

Sekretariatet är beläget på miljökontoret i Mönsterås tfn 0499- 171 49.

Sidan senast uppdaterad: 2015-08-18
Kontakt

Ordförande
Bengt-Göran Birgersson

Projektledare
Lena Simonsson Mönsterås kommun
Box 54 383 22 Mönsterås
Telefon: 0499-179 89
lena.simonsson@monsteras.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge