Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Trygghetsteam lå 2015/2016

Trygghetsteamet ska arbeta med fall av upprepad mobbing, trakasserier, diskriminering och andra kränkande handlingar, vilka avses i Skollagen (2010:800) 6 kap samt Diskrimineringslagen (2008:567) om förbud mot alla former av diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Trygghetsteamet är delaktigt i utredningar av kränkningar mellan elever. De följer upp de problem som finns med lärare, mentorer och i vissa fall även elever och föräldrar.

Trygghetsteamet på Uppvidinge gymnasieskola
Magnus Andersson
Jessica Alvefall
Linnéa Knutsson

Sidan senast uppdaterad: 2016-01-15

Kontakt

Skolkurator
Linnéa Knutsson
Mobil 0733-618797
linnea.knutsson@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge