Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Psykisk hälsa

Individ- och familjeomsorgens psykiatrigrupp i Uppvidinge kommun erbjuder stöd till personer som har någon form av psykisk funktionsnedsättning och på grund av det behöver någon form av stöd i vardagen.

Psykiatrigruppen erbjuder bland annat följande stöd:

  • Boendestöd: Ett socialt och pedagogiskt stöd som ges i den enskildes egna hem och närmiljö. Stödet utformas individuellt och ska stärka förmågan att leva ett självständigt liv.
  • Träffpunkt: En plats för de enskilda att träffas och umgås i grupp och delta i aktiviteter. Aktiviteterna anpassas efter deltagarnas intressen. Dessa Träffpunkter finns i Åseda och Alstermo
  • Anhörigstöd: Enhetschef Öppenvården kan ge stöd till anhöriga som har någon närstående med psykisk ohälsa.

Rätten till stöd grundar sig på Socialtjänstlagen (SoL) och det är även utifrån denna lag som ärendena handläggs.

Ansökan om stöd görs hos respektive/handläggare se högerspalten.


Här hittar du fler du kan vända dig till för att få stöd och hjälp

Barn- och ungdomshälsan Region Kronoberg

Tel. 0470-58 20 30 E-post

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP)

Tel. 0470-58 61 10 E-post

Elevhälsan

Elevhälsan

Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd
Tel. 0474-470 00 (vxl)

Familjefrid Kronoberg

Familjefrid Kronoberglänk till annan webbplats
Tel. 0470-79 60 47 E-post

Socialtjänsten

Stöd och omsorglänk till annan webbplats
Tel. 0474-470 00 (vxl)

Vårdcentraler

Vårdcentralen Hälsans hus

Hälsans v 2 Åseda
0474-64 41 20

Vårdcentralen Hälsocentralen Falken

Doktorsvägen 3 Alstermo
0481-36 69 30

Vårdcentralen Lenhovda

Oskarshamnsv. 1, Lenhovda
0474-69 45 00

Vårdcentralen Åseda

Torggatan 2, Åseda
0474-49 98 00

Fakta och råd

Fakta och råd om symptom, sjukdomar och hälsa finns på webbplatsen www.1177.selänk till annan webbplats

Behöver du akut social hjälp efter kontorstid (kvällar och helger) som inte kan vänta till närmaste vardag ringer du SOS Alarm Tel. 112

Sidan senast uppdaterad: 2016-09-26

Kontakt

Enhetschef IFOS: Öppenvård Pia Lindgren
pia.lindgren@uppvidinge.se
Telefon: 0474-470 00 (växel)

Anhörigsamordnare
Telefon: 0474-470 00 (växel)

Handläggare för boendestöd
Telefon 0474-470 00 (växel)

1177.se Tema psykisk hälsalänk till annan webbplats
1177.se Sök psykiatrisk vård i Kronoberglänk till annan webbplats

På webbplatsen 1177 kan du hitta och jämföra vård på vårdcentraler och familjeläkarmottagningar eller motsvarande i Kronoberg. Där finns fakta och råd om olika hälsotillstånd, information om regler och rättigheter i vården.  

Du kan också ställa anonyma frågor som handlar om din eller en närståendes psykiska hälsa eller ta del av redan ställda frågor och svar. De som svarar är psykologer och socionomer.  Alla får svar, de allra flesta inom en vecka.

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge