Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Vill du hjälpa till?

Om du har intresse och möjlighet att ställa upp för någon som behöver stöd kan du kontakta oss.

Individ- och familjeomsorgen
Inom individ- och familjeomsorgen söker vi personer som vill ha uppdrag inom följande områden:

  • familjehem
  • kontaktfamilj
  • kontaktperson
  • särskilt förordnad vårdnadshavare

Länk till broschyr om att vara familjehem.PDF

Funktionsnedsättning
Inom omsorgen om funktionsnedsatta söker vi personer som vill ha uppdrag inom följande områden: 

  • ledsagare
  • kontaktperson
  • kontaktfamilj

Äldreomsorg
Frivilligarbetare inom våra dagverksamheter.

God man och förvaltare
Om du har intresse av att bli god man eller förvaltare kontakta överförmyndaren för mer information.

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-06

Kontakt

Individ- och familjeomsorgens
mottagningsfunktion
Telefontid: Vardagar kl 8.30-10.30
växel 0474-470 00
socialkontoret@uppvidinge.se

Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Amanda Lindwall 
Telefon 0474-473 81
amanda.lindwall@uppvidinge.se

Områdeschef Dagverksamhet
Carolin Andreasson  
Telefon 0474-473 29
carolin.andreasson@uppvidinge.se

Överförmyndare
Marita Haraldsson
Telefon 0481-452 51
marita.haraldsson@nybro.se
Telefontid: kl 10.00-12.00

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge