Uppvidinge kommun, till startsida

Gatubelysning

I Uppvidinge finns drygt 3 600 kommunala belysningsstolpar. Belysningen styrs av ljusreläer som tänder när det blir mörkt och släcker då det börjar ljusna.

Vår gatubelysning förbrukar knappt en miljon kilowattimmar varje år. För att spara energi byttes armaturer med kvicksilverlampor ut mot armaturer med natriumlampor under 2008, därför nästan halverades förbrukningen .

Felanmälan

Släckt eller trasig gatubelysning felanmäler du till tekniska avdelningen. Alla belysningsstolpar har en nummerskylt cirka en och en halv meter från marken. Ange belysningsstolpens nummer när du kontaktar oss.

Exempel:

Släckt gatubelysning repareras av en extern entreprenör. Tiden mellan felanmälan och reparation varierar, bland annat beroende på typ av fel och årstid. Större fel där hela gator är nersläckta åtgärdas av Eon och deras entreprenör.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-02

Felanmälan
belysning@uppvidinge.se

eller

Staffan Åberg
Telefon 0474-470 77
staffan.aberg@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge