Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Vill du hjälpa till?

Om du har intresse och möjlighet att ställa upp för någon som behöver stöd kan du kontakta oss.

Individ- och familjeomsorgen
Inom individ- och familjeomsorgen söker vi personer som vill ha uppdrag inom följande områden:

  • familjehem
  • kontaktfamilj
  • kontaktperson
  • särskilt förordnad vårdnadshavare

Länk till broschyr om att vara familjehem.PDF

Funktionsnedsättning
Inom omsorgen om funktionsnedsatta söker vi personer som vill ha uppdrag inom följande områden: 

  • ledsagare
  • kontaktperson
  • kontaktfamilj

Länk till broschyr om att vara kontaktpersonPDF

Äldreomsorg
Frivilligarbetare inom våra dagverksamheter.

God man och förvaltare
Om du har intresse av att bli god man eller förvaltare kontakta överförmyndaren för mer information.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-08

Kontakt

Individ- och familjeomsorgens
mottagningsfunktion
Telefontid: Vardagar kl 8.30-10.30
växel 0474-470 00
socialkontoret@uppvidinge.se

Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Amanda Lindwall 
Telefon 0474-473 81
amanda.lindwall@uppvidinge.se

Områdeschef Dagverksamhet
Joachim Åberg
Telefon 0474-47329
joachim.aberg@uppvidinge.se

Överförmyndare
Marita Haraldsson
Telefon 0481-452 51
marita.haraldsson@nybro.se
Telefontid: kl 10.00-12.00

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge