Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Slutet sällskap

Med slutet sällskap menas en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse till exempel en förening eller gäster vid en högtidsdag. Serveringstillstånd krävs då alkoholservering sker mot betalning

När behöver jag serveringstillstånd?
Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får ske endast om det finns ett serveringstillstånd. Med servering i alkohollagens mening avses att alkoholdrycker tillhandahålls mot någon form av ersättning. En ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap beslutas av kommunens alkoholhandläggare.

För privata fester, bröllop eller liknande där värden eller arrangören bjuder på alkoholdrycker krävs vanligen inget serveringstillstånd.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

Samtliga tre punkter ska vara uppfyllda.

Tillstånd för servering till slutet sällskap kan medges för alkoholservering i förening, företag eller annat slutet sällskap. För alkoholservering till slutet sällskap gäller enligt lagen bland annat lägre krav på kök än vid servering till allmänheten. Vid servering i slutet sällskap som inte är tillfällig krävs att miljöförvaltningen har godkänt lokalen enligt livsmedelslagen. Tillgång till lagad mat är dock en grundförutsättning för att få serveringstillstånd - även för tillfällig serveringsverksamhet.

Det räknas inte som ett slutet sällskap om en gäst kan lösa medlemskap i samband med att denne vill delta vid serveringstillfället.

Cateringtillstånd
Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan beviljas stadigvarande serveringstillstånd. En förutsättning är att lokalen där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Kunskapsprov
Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Reglerna gäller för samtliga sökande av stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap samt serveringstillstånden provsmakning, kryddning och catering. Kunskapsprov görs i kommunens lokaler och kan genomföras i Uppvidinge eller i Växjö.

Undantag från kravet om kunskapsprov kan göras för tillfälliga tillstånd till slutet sällskap om servering sker vid ett enstaka tillfälle.

Ansökan
För att en ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig ansökan till kommunen där serveringsstället är beläget. Ansökan ska lämnas in senast tio arbetsdagar innan serveringstillfället. Uppvidinge kommun har ansökningsblanketter för olika typer av serveringstillstånd.

Avgift
Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om serveringstillstånd. För att ansökan ska behandlas krävs att ansökningsavgiften är betald till
kommunens plusgirokonto 641097-8. Avgiften återbetalas inte vid avslag.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-01

Kontakt

Alkoholhandläggare
Telefon: 0474-470 00 eller 0470-41 000
socialkontoret@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge