Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Tillfällig alkoholservering till allmänheten

Du behöver tillstånd för tillfällig alkoholservering till allmänheten om du vid ett enstaka tillfälle vill servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, till exempel i samband med mässor, festivaler etcetera.

När behöver jag serveringstillstånd?
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle handläggs och beslutas av Socialnämnden efter samråd med bland andra polismyndigheten.

Om flera restauranger ingår i ett evenemang och önskar servera alkoholdrycker ska var och en av dessa ansöka om tillstånd.

Kunskapsprov
Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Reglerna gäller för samtliga sökande av stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap. Kunskapsprovet kan genomföras i kommunens lokaler i Uppvidinge kommun eller hos Växjö kommun.

Ansökan
För att ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig ansökan till den kommun i vilken serveringen ska bedrivas. Ansökan ska lämnas in två månader innan serveringstillfället äger rum. Uppvidinge kommun har ansökningsblanketter för olika typer av serveringstillstånd.

Avgift
Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om serveringstillstånd. Den sökande ska sätta in summan för avgiften på Uppvidinge kommuns plusgirokonto 6401097-8. Avgiften återbetalas inte vid avslag.

Boka ett möte
Om du vill träffa en alkoholhandläggare vill vi att du först kontaktar oss och bokar en tid för att vara säker på att vi är tillgängliga.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-01

Kontakt

Alkoholhandläggare
Telefon: 0474-470 00 eller 0470-410 00
socialkontoret@uppvidinge.se


Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge