Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Är du inte nöjd med beslutet?

Om du inte är nöjd med socialnämndens beslut avseende ditt alkoholtillstånd kan du skriftligen överklaga det.

Ange i skrivelsen vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och diarienummer, vilken ändring av beslutet som du önskar samt motivering till ditt yrkande.

Skrivelsen ska vara undertecknad av dig och bör vara ställd till Förvaltningsrätten i Växjö. Skrivelsen ska dock lämnas in eller sändas till Socialförvaltningen, Uppvidinge kommun, Box 43, 360 73 Lenhovda, för att uppenbara felaktigheter i beslutet ska kunna rättas.

Om förvaltningen inte ändrar beslutet som du vill kommer handlingarna att översändas till Förvaltningsrätten i Växjö för prövning.

Socialförvaltningen måste ha mottagit skrivelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet annars kan överklagandet inte prövas.


Sidan senast uppdaterad: 2018-04-01

Kontakt

Alkoholhandläggare
Telefon: 0474-470 00 eller 0470-41 000
socialkontoret@uppvidinge.se


Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge