Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Vindkraftsinformation

Vindkraften är och kommer att vara en stor fråga i Uppvidinge kommun. Därför har vi sammanställt ett omfattande informationsmaterial där du kan få svar på de viktigaste frågorna.

Här kan du läsa det samlade materialet: VindkraftsinformationPDF

Syftet med informationen är att försöka samla en stor del av den information som efterfrågas på ett ställe så att det blir enklare för invånarna. Materialet beskriver bland annat:

  • Beslutsprocessen vid tillståndsansökningar
  • Vilka beslut kommunen har fattat
  • Vilka effekter vindkraften har på människa och natur
  • Vindkraftens ekonomi

Det finns även sammanställningar över vilka projekt som är aktuella i kommunen och var projekten befinner sig i processen.

Informationen godkändes av kommunstyrelsen 2013-09-10 § 138.

Vindkraftsinformationen togs fram på uppdrag av kommunfullmäktige 2013-04-23 § 31 efter att en kommuninvånare skickat in ett medborgarförslag där bättre information om vindkraftssatsningen i kommunen efterfrågades.

För mer information om ett särskilt ärende finns kontaktuppgifter i spalten till höger.

Extramaterial:

Behöver projektet söka tillstånd eller anmälanPDF?

Vad ska en anmälan innehålla?PDF

Kommunstyrelsens checklistaPDF

Information om tillståndsprocessenöppnas i nytt fönster

Lista över vindkraftsprojektExcel

Rapport WSPPDF


Sidan senast uppdaterad: 2015-08-28

Rubrik

Vindkraftverk

Kontakt

Rörande ansökan eller anmälan enligt miljöbalken kontakta:

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Annica Carlsson
Telefon 0474-470 83
annica.carlsson@uppvidinge.se

Rörande fullmäktiges hantering av vindkraftärenden eller det som står i översiktsplanen kontakta:

Planerare/utvecklare
Annie Öhman
Telefon: 0474-470 24
annie.ohman@uppvidinge.se

Vid frågor som rör plan- och bygglagen kontakta:

Byggnadsinspektör
Emma Harnesk
Telefon 0474-470 69
emma.harnesk@uppvidinge.se


Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge