Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Sammanhållen journalföring

Uppvidinge kommuns elevhälsa medicinska del och Region Kronoberg samarbetar genom sammanhållen journalföring, för en säkrare och effektivare vård.

Detta innebär att skolsköterskor och skolläkare som arbetar inom elevhälsans medicinska del har möjlighet att ta del av barnets uppgifter i Region Kronobergs patientjournal.Region Kronoberg har också samma möjlighet att ta del av uppgifter från elevhälsans medicinska del.

Följande enheter publiceras inte i den sammanhållna journalföringen
Auroramottagningen
Barn och ungdomspsykiatriska kliniken
Friskolor
Kvinnokliniken Växjö - diagnoser före Cosmic (2004)Rättspsykiatriska regionkliniken
Sesam-mottagningen
STI-mottagning Växjö
Ungdomsmottagning Växjö
Vuxenpsykiatri Kronoberg

Spärra uppgifter
Man måste inte vara med i sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen har man rätt att spärra möjligheten till sammanhållen journalföring men då ansvarar man själv för att informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen. Även barn och ungdomar under 18 år kan spärra uppgifter i sin journal. Vårdnadshavare kan däremot inte spärra uppgifter om sina barn.

Loggkontroll
När vårdpersonal läser en journal registreras det och kan kontrolleras i efterhand. Du har rätt att veta om och när någon har läst din journal. Enligt patientdatalagen är vårdgivaren (Uppviding kommun) skyldig att göra loggkontroller samt stickprov. För elevhälsans medicinska del är det chefen för elevhälsan som genomför dem.

Mer information om sammanhållen journalföring finns att läsa på webbsidan www.1177.selänk till annan webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-17

Kontakt

Verksamhetschef för Elevhälsan
Yvonne Petersson
Telefon 0474-471 22
Mobiltelefon: 072 156 14 48 yvonne.petersson@uppvidinge.se

 

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge