Uppvidinge kommun, till startsida

Nyanlända barn och elever

Papperslösa/gömda elever
Enligt svensk lag och barnkonventionen har varje barn rätt till utbildning. Barn som är papperslösa/gömda har ingen skolplikt, men har rätt till utbildning i grundskolan eller gymnasieskolan (om studierna påbörjas innan 18 års ålder).  Elever som är papperslösa/gömda har samma rättigheter i utbildningen som alla andra elever.

Anmälan till skolan
Kommunens grundskolor och gymnasieskolan tar emot papperslösa/gömda elever i åldern 6-18 år. Skolorna gör särskilda avsteg från sina rutiner vid anmälan till skolan så att elever som är papperslösa/gömda inte behöver uppge till exempel sin adress. Skolan har ingen underrättelseskyldighet att meddela polismyndigheten om papperslösa/gömda familjer och vid behov kan skolan sekretessbelägga uppgifterna om en elev som är papperslös/gömd. Skolan diskuterar även med elevens vårdnadshavare om vilka uppgifter som skolan får ha om eleven samt vilka uppgifter som inte får registreras.

För att anmäla sig till skolan bör eleven tillsammans med eventuell vårdnadshavare komma till skolans expedition och anmäla sig hos skolans administratör. Vid anmälan är det angeläget att uppge samtliga omständigheter kring elevens situation. Adresser och telefonnummer till kommunens skolor finns under respektive skolenhet till vänster i menyn. Vid frågor kontakta respektive skola eller kommunens integrationssamordnare.   


Sidan senast uppdaterad: 2016-10-19

Kontakt

Integrationssamordnare
Elias Ahlström
Kyrkbacken
364 21 Åseda
Mobil 070-849 01 19
elias.ahlstrom@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge