Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Information till nyanlända

Svenska

Information om förskola och skola för nyanlända barn

Förskola
Asylsökande barn har rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka (från och med hösten det år barnet fyller 3 år) och anmäls av Migrationsverket till barn - och utbildningsförvaltningen.

Vårdnadshavare till barn med uppehållstillstånd, till barn som har kommit till Sverige via anknytningsinvandring eller som är EU-medborgare ska ansöka om förskola via särskild blankett.

Efter att en anmälan om förskola inkommit till förvaltningen kallas barn och vårdnadshavare till den förskola som ligger närmast bostadsorten. Det finns kommunala förskolor på alla orter i kommunen förutom i Älghult. Barn som bor i Älghult blir erbjudna en förskoleplats i Alstermo. På mötet närvarar en förskolepedagog och tolk, antingen en fysisk person eller en telefontolk.

Grundskola
Om ditt barn är asylsökande anmäls han eller hon av Migrationsverket till barn - och utbildningsförvaltningen. Vårdnadshavaren behöver då inte fylla i någon anmälningsblankett.

Om ditt barn precis har kommit till Sverige och har uppehållstillstånd, har kommit via anknytningsinvandring eller är EU-medborgare, så ska vårdnadshavare anmäla honom eller henne till skolan via en särskild anmälningsblankett. Ensamkommande barn ska också anmälas via samma blankett av god man eller ställföreträdande vårdnadshavare.

Efter att anmälan inkommit till kommunen kallas barn och vårdnadshavare/god man till ett inskrivningsmöte på närmaste skola. Där träffar ni en pedagog som har god erfarenhet av att ta emot barn och ungdomar från olika länder. På det här mötet finns även en tolk med, antingen en fysisk person eller en telefontolk.

I samband med inskrivningen kan eleven ansöka om modersmålsundervisning. Modersmålsundervisningen ligger utanför den ordinarie timplanen och är förlagd efter skoldagens slut.

Om en elev bedöms behöva extra stöd i skolan på sitt modersmål kan rektor fatta beslut om studiehandledning på modersmål.

Introduktion för gymnasieelever
Språkintroduktion är ett gymnasieförberedande program för ungdomar mellan 16-18 år och som har ett annat modersmål än svenska. Programmet förbereder dig inför vidare studier på ett nationellt gymnasieprogram, folkhögskola eller Komvux. Språkintroduktion är individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.

Information om skolan på ditt språk

Du kan hitta information om den svenska skolan på webbportalen "Den svenska skolan för nyanlända", där Skolverket presentarer det svenska skolsystem på 12 olika språk.

Mer information om den svenska skolan finns under länkar till höger.

English
Arabiska العربية
DARI دری
Sidan senast uppdaterad: 2018-03-29

Kontakt

Armend Aliu
Kyrkbacken
364 21 Åseda
Mobil 070-825 62 70
armend.aliu@uppvidinge.se

Integrationssamordnare

Elias Ahlström
Mobil 070-849 01 19
elias.ahlstrom@uppvidinge.se

Länkar

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge