Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Socialnämnd

Socialnämnden är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SOL). Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och för stöd och service till funktionshindrade enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden ansvarar för att lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst följs. Socialnämnden är också ansvarig nämnd enligt alkohollagen.

Socialnämnden i Uppvidinge kommun består av elva ledamöter och elva suppleanter.

Ledamöter

Ersättare

Thomas Lindberg (C) ordf., Norrhult

Sofia Cronholm (C), Lenhovda

Martina Svensson (C), Norrhult

Majvor Habbe (C), Åseda

Eva Palmqvist (C), Lenhovda

Roland Cronholm (C), Älghult

Sadiq Sahal (C), Lenhovda

Ann-Cathrine Åberg (KD), Alstermo

Lars-Erik Hammarström (S) vice ordf., Norrhult

Fredrik Ymer (S), Åseda

Peter Overdick (S), Älghult

Elin Johansson (S), Lenhovda

Bjarne Svensson (S), Åseda

Martin Sjöblom (S), Åseda

Birger Johansson (S), Lenhovda

Lisbeth Nilsson (V), Lenhovda

Anna-Lena Rosander (V), Klavreström

Kristin Baardman (V), Åseda

Börje Melin (SD), Lenhovda

Susanne Karlsson (SD), Åseda

Matthias Sjöberg (V), Älghult

Richard Revelj (SD), Lenhovda

 

 

 

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-01
Maximera
Minimera
Kontakt

Socialnämnden
Box 43
360 73 Lenhovda
socialkontoret@uppvidinge.se

Ordförande
Thomas Lindberg (C)
Mobil 070-657 98 32
thomas.lindberg@uppvidinge.se

Vice ordförande
Lars-Eric Hammarström (S)
Telefon 0474-409 67
lars-erik.hammarstrom@uppvidinge.se

Förvaltningschef
Telefon 0474-473 71
socialforvaltningen@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge