Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Kommunens uppgift

Kommunens uppgift är att ta tillvara de gemensamma intressen som alla som bor och/eller arbetar i kommunen har. Vissa uppgifter är kommunen enligt lag tvungen att sköta, andra är frivilliga. Exempel på verksamheter som kommunen är skyldig att sköta är skola, räddningstjänst, vatten och avlopp. Frivilligt är verksamheter inom fritid och kultur.

Myndighetsutövning
Den del av kommunens verksamhet som är myndighetsutövning styrs av lagar och förordningar. Kommunen kan till exempel agera för att hjälpa barn med svåra hemförhållanden eller fatta beslut om skolgång för enskilda personer. Kommunen kan också vidta snabba åtgärder för att rädda liv, hälsa och egendom.

Kommunens uppgifter
Exempel på obligatoriska uppgifterExempel på frivilliga uppgifter
Social omsorgFritid
Plan- och byggfrågorKultur
Miljö- och hälsoskyddTeknisk service
Renhållning och avfallshanteringVuxenutbildning
Vatten och avloppUnderhåll av gator
Räddningstjänst 
Civilt försvar 
Biblioteksverksamhet 
Bostadsförsörjning 
Skola (för-, grund och gymnasieskola) 
Sidan senast uppdaterad: 2015-12-22

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge