Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Skolpsykolog

Skolpsykologen verkar på olika nivåer inom skolan och erbjuder olika tjänster.

Rådgivning
Ibland behövs ”bara” några råd och man kanske vill ventilera något som man redan arbetat med eller är på gång med. ”Hur skulle jag kunna tänka?”

Handledning
Berör ofta flera olika frågeställningar  på en gång. Den genomförs ibland regelbundet under en termin när man samtidigt har flera ärenden i luften och behöver support under längre tid för ett bra resultat.

Konsultation
I svåra ärenden kan man behöva ett djupare mer ingående stöd där man som den som står där varje dag får hjälp i den egna processen i arbetet. Vi tar i ett gemensamt utforskande fram ett vägvinnande förhållningssätt  med syfte att utveckla barnens/elevernas kapacitet.

Utredning 
Sker oftast i samband med inlärningssvårigheter när man inte har andra medel att få fram värdefull information. Ett nytt instrument C A S (Cognitive Assessment System) som har bättre förutsägbarhet för skolprestation är nu i bruk. Som regel ligger fokus på att ta fram vad barnet/eleven är bäst på och som är utvecklingsbart i vår verksamhet. Utredning görs aldrig utan att vårdnadshavare är med i processen.

Utbildning
Psykologen håller i riktade föreläsningar utifrån teman och behov på begäran. Ibland är det oerhört spännande att få tid till utbildning och reflektion för att fördjupa sig och lära sig mer om något som man har nytta av här och nu. I Förskolan sker till exempel utbildning i form av kvällsföreläsning som ”pedagogisk afton” i samband med till exempel föräldramöte.

Krishantering
Tyvärr inträffar ibland händelser som kräver en riktad krishantering. Krishantering sker som regel när personal eller arbetslag farit illa i arbetet eller när våra barn/elever drabbats av en olyckshändelse.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-17
Maximera
Minimera
Kontakt

Verksamhetschef för Elevhälsan
Yvonne Petersson
Telefon: 0474-471 22
Mobiltelefon: 072 156 14 48
E-post: yvonne.petersson@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge