Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Skolsköterskor

Skolsköterskorna har hand om samtliga barn, från förskoleklass till och med gymnasiet. Arbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Skolsköterskan träffar alla elever enskilt och regelbundet. De ger, förutom personlig kontakt med varje elev, även en överblick av den fysiska och psykiska hälsan på grupp-, årskurs-, och skolnivå.

Vårt uppdrag är:

• att följa barns och ungdomars utveckling
• bevara och förbättra deras hälsa
• att arbeta hälsofrämjande
• förebyggande insatser

Elevhälsans medicinska del erbjuder:

• Hälsosamtal
• Vaccinationer enligt nationella riktlinjer
• Enklare sjukvårdsinsatser- öppen mottagning
• Stödjande samtal till elever, vårdnadshavare, personal
• Vid behov erbjuds eleverna kontakt med skolläkare för medicinsk bedömning.
• Förmedla kontakter med andra instanser
• Samverka med övrig personal på skolan gällande förebyggande och hälsofrämjande arbete.

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-12
Maximera
Minimera
Kontakt

Nottebäck F-6
Lenhovdaskolan F-4
Uppvidinge gymnasieskola

Andrea Westlund
Mobil 073-429 36 74
andrea.westlund@uppvidinge.se

Åsedaskolan F-6
Åsedaskolan 7-9

Monica Sköld
Telefon 0474-471 23
Mobil 070-244 13 57
monica.skold@uppvidinge.se

Lenhovdaskolan 5-6
Grundsärskolan
Alstermoskolan F-6
Älghultskolan 7-9
Carina Eveborn Nilsson
Telefon 0474-474 04
Mobil 070-244 13 56
carina.eveborn-nilsson@uppvidinge.se

Skolläkare
Jessica Hultkvist

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge