Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Skolkurator

För att stödja elevers lärande och utveckling står skolkuratorn för elevhälsans sociala och psykosociala perspektiv. Skolkuratorn är sakkunnig inom skolan gällande socialt arbete och sociallagstiftning. I elevhälsan arbetar två kuratorer som är verksamma på kommunens grundskolor samt gymnasieskolan.

Skolkuratorn:

  • Genomför samtal med enskilda elever, såsom stöd- motivations- och och krissamtal med även utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer.
  • Främjar elevens delaktighet och möjlighet att komma till tals.
  • Utreder och bedömer den sociala och psykosociala situationen för enskild elev. Bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd samt inför elevs mottagande i särskola.
  • Tar initiativ till samverkan och deltar i nätverksarbete med andra aktörer för att skapa förutsättningar för enskild elev att klara skolan och få rätt stöd för sin sociala och känslomässiga utveckling.
  • Tar initiativ till och medverkar i anmälningar till socialtjänst och polis gällande elever som far illa. Samverkar med psykiatri, ungdomsmottagning, habilitering etcetera kring elever i socialt utsatta sammanhang samt elever med psykisk ohälsa.
  • Arbetar med grupper av elever i förebyggande syfte samt vid akuta behov.
  • Ger konsultation till skolpersonal.
Sidan senast uppdaterad: 2018-04-02
Maximera
Minimera
Kontakt

Emma Rönnback
Alstermoskolan F-6
Älghultskolan 7-9
Mobil 0733-42 25 01
emma.ronnback@uppvidinge.se

Josefine Jonsson
Åsedaskolan F-9
Uppvidinge gymnasieskola
Mobil 073-361 87 97
josefine.jonsson@uppvidinge.se

Josefina Svensson
Nottebäckskolan F-6
Lenhovdaskolan F-6
Uppvidinge grundsärskola
Mobil 0733-03 94 39
josefina.svensson@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge