Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Lokala elevvårdsteam

finns på varje område. De består av
  • Rektor/ områdeschef.
  • Skolpsykolog.
  • Skolkurator, gäller högstadiet och gymnasiet.
  • Skolsköterska.
  • Speciallärare/ pedagog

Elevvårdsteamet sammanträder regelbundet, minst en gång per månad och protokoll förs på mötena. Elevvårdsteamets uppgift är att stämma av dagsläget för redan kända elever
och fördela ansvaret för nytillkomna. Vid behov deltar berörd personal.

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-02

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge