Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Krisledningsnämnd

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 mars 2007 att inrätta en krisledningsnämnd.

För krisledningsnämnden finns särskilda bestämmelser i lagen om extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser från kommunen.

LedamöterErsättare
Åke Carlson (C), HerråkraTorbjörn Gustafsson (C), Lenhovda
Camilla Ymer (S), Norrhult Peter Danielsson (S), Alstermo
Ingrid Hugosson (C), ÅsedaPatrik Davidsson (C), Alstermo
Åke Axelsson (S), ÄlghultBjörn Bodén (S), Lenhovda
Kent Helgesson (MP), NorrhultAnders Ljungqvist (SD), Åseda
  
  
Sidan senast uppdaterad: 2018-06-29
Maximera
Minimera
Kontakt

Ordförande/kommunalråd
Åke Carlson (C)
Telefon 0474-470 28
ake.carlson@uppvidinge.se

Vice ordförande
Niklas Jonsson (S)
Telefon 0474-470 35
niklas.jonsson@uppvidinge.se

Arbetsordning för KrisledningsnämndPDF
´

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge