Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen är socialnämndens verkställande organ.

Socialförvaltningen består av fyra avdelningar.

Vård och omsorg
Med ansvar för äldreomsorg och omsorger om funktionshindrade.
Ansvaret följer Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Exempel på verksamhet är:

 • Särskilt boende för äldre
 • Hemtjänst
 • Dagverksamhet
 • Matdistribution
 • Trygghetslarm
 • Gruppbostad för funktionshindrade
 • Daglig verksamhet
 • Personlig assistans
 • Korttidsboende
 • Bemanningsenhet

Hälso- och sjukvård
Med ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen.
Exempel på verksamhet är:

 • Hemsjukvård
 • Rehabilitering
 • Hjälpmedel
 • Bostadsanpassning
 • Nattpatrull

Individ- och familjeomsorg
Med ansvar enligt Socialtjänstlagen.
Exempel på ansvarsområden är:

 • Försörjningsstöd
 • Stöd och behandling för barn, ungdom och familj
 • Familjerätt
 • Våld i nära relationer
 • Budget- och konsumentrådgivning
 • Alkohol och annat drogberoende
 • Psykisk ohälsa
 • Alkoholtillstånd

Administrativa avdelningen
Exempel på ansvarsområden är:

 • Lönehantering
 • Sköter rekryteringsverktyg
 • Diarium
 • Förvaltningssekreterare
 • Statistik
 • Arkiv
 • Taxor och avgifter
 • Systemförvaltning för verksamhetssystem
Sidan senast uppdaterad: 2018-03-28

Kontakt

Socialchef
Annie-Lie Jarhult 
Telefon 0474-473 71
Annie-Lie.Jarhult@uppvidinge.se

Individ- och familjeomsorgschef
Maria Eriksson
Telefon 0474-472 86
maria.eriksson@uppvidinge.se

Tillförordnad vård- och omsorgschef
Carina Asp
Telefon 0474 - 472 81
Mobil 073-425 50 96
carina.asp@uppvidinge.se

Hemsjukvårdschef
Carina Asp
Telefon 0474 - 472 81
Mobil 073-425 50 96
carina.asp@uppvidinge.se

Utvecklingsledare
Marie Bennesved
Telefon 0474-472 93
marie.bennesved@uppvidinge.se

Budget- och skuldrådgivare
Leena Bergkvist
Telefon 0474-470 00
Fax 0474-470 00
leena.bergkvist@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge