Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen

Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen hjälper dig som är nyanländ i kommunen med information och kontakt med olika myndigheter.

På Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen arbetar socialsekreterare och integrationshandläggare med nyanlända barn, ungdomar och vuxna samt asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Vi arbetar även med anknytningsärenden till personer boende i Uppvidinge kommun med uppehållstillstånd.

Från den 1 mars 2016 anvisas personer och familjer till kommunen via Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Uppvidinge kommun ska ta emot ett visst antal nyanlända per år genom dessa anvisningar. Utöver detta bosätter sig personer och familjer på egen hand i kommunen. När det gäller ensamkommande barn och ungdomar finns det också ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ett visst antal barn per år.

Bosättning och mottagning av nyanlända
Som nyanländ i kommunen kan du få hjälp med information, anmälan om försäkringstillhörighet till Försäkringskassan, anmälan till Skatteverket, anmälan till SFI, skola och samhällsorientering. Du kan även få hjälp att söka hemutrustningslån från CSN.

Ekonomiskt bistånd
Du kan i vissa fall söka ekonomiskt bistånd (glappersättning) innan du får igång din etableringsersättning och övriga ersättningar som du har rätt till. För att ha rätt att söka ekonomiskt bistånd på Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen ska du ingå i etableringsuppdraget och vara folkbokförd i Uppvidinge kommun. Om du är anhörig till någon som ingår i etableringsuppdraget och har kommit som anknytning så kan du också söka ekonomiskt bistånd på Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen. I övriga fall hänvisas du till Socialförvaltningens avdelning för ekonomiskt biståndöppnas i nytt fönster.

När du söker ekonomiskt bistånd på Etableringsenheten behöver du ha med dig följande:

  • Handlingar som styrker din identitet, exempelvis id-kort och put-kort.
  • Beslut från Migrationsverket.
  • Beslut från Arbetsförmedlingen om rätt till etableringsersättning vid medverkan eller din redan upprättade etableringsplan.
  • Uppgifter som styrker alla dina inkomster och utgifter för de tre senaste månaderna, kontoöversikt och kontoutdrag från banken/dina olika banker samt ersättningsbesked från Migrationsverket.
  • Hyreskontrakt och hyresfaktura.

Tänk på att om ni är fler i familjen behöver du ha med dig uppgifter som gäller alla familjemedlemmar, exempelvis alla id-kort och alla beslut samt uppgifter om inkomster och utgifter som berör alla familjemedlemmar.

Ensamkommande barn och ungdomar
Uppvidinge kommun har två boenden för ensamkommande barn och ungdomar. Ibland behöver de barn och ungdomar som kommer hit extra stöd i form av exempelvis kontaktperson. En kontaktperson träffar barnet/ungdomen en eller flera gånger i veckan beroende på hur uppdraget ser ut. Kontakten syftar bland annat till att stärka ungdomens integration i samhället, skapa nätverk, träna på svenska språket och att vara ett socialt stöd för ungdomen.

Är du intresserad av att bli kontaktperson för ensamkommande barn och ungdomar så är du välkommen att kontakta oss.

Vi söker även familjehem till ensamkommande barn och ungdomar. Är du intresserad eller vill veta mer om vad det innebär att vara familjehem så är du välkommen att kontakta oss.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-24

Kontakt

Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen
Oskarshamnsvägen 1-3
360 73 Lenhovda
etableringen@uppvidinge.se

Avdelningschef
Patrik Ivarsson
Telefon 0474-472 62
patrik.ivarsson@uppvidinge.se

Öppettider för besökare
Måndag 13.00-14.30
Tisdag och torsdag 08.30-12.00, 13.00-14.30

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge