Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Teckningar i ett klassrum

Bred satsning i lärarlönelyftet

Uppvidinge kommun väljer att satsa brett när det gäller lärarlönelyftet och kompletterar det statliga bidraget med en kommunal satsning.

Eftersom de statsbidrag som kommunen kan få till lärarlönelyftet inte räcker för att alla legitimerade lärare ska kunna få en löneökning, har Uppvidinge kommun valt att komplettera det statliga lärarlönelyftet med en egen kommunal satsning. Vi anser att lärarna är den viktigaste resursen för att alla elever ska få möjlighet att lyckas i skolan.

Detta innebär att lärarlönelyftet i Uppvidinge kommun kommer att utformas på följande sätt:

  • Alla lärare i grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan som den 1 juli 2016 hade lärarlegitimation och tillsvidareanställning och som inte tidigare har fått löneförhöjning genom förstelärarreformen får ta del av lärarlönelyftet. Alla får 2 500 kronor mer i månadslön, utom specialpedagoger och speciallärare med examen på avancerad nivå, som får 3 500 kronor i lönelyft.

  • Lärarlönelyftet kommer att ges som ny fast lön, det vill säga utan tidsbegränsning. Lönelyftet utbetalas retroaktivt från och med den 1 juli 2016.

- Vi vill ge alla legitimerade lärare högre lön. Vi vill premiera alla de som arbetar långsiktigt för våra elevers bästa i Uppvidinge, säger Torbjörn Gustafsson (C), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Lärarlönelyftet är en möjlighet för kommuner och andra skolhuvudmän att med hjälp av statsbidrag kunna öka lönerna för legitimerade lärare i grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan från och med den 1 juli 2016. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

 

Sidan senast uppdaterad:2016-11-04

Kontakter

Torbjörn Gustafsson (C)
Ordförande, Barn- och utbildningsnämnden
Telefon 010-471 61 57

Peter Skog Lindman (S)
Vice ordförande, Barn- och utbildningsnämnden
Telefon 070-514 71 01

Mikael Falk
Förvaltningschef
070-603 77 94

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge