Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Camilla Ymer och Åke Carlson

Föreslår utträde ur RÖK

Uppvidinge kommun har under en tid arbetat för en förändring av kostnadsfördelningen inom Räddningstjänsten Östra Kronoberg, RÖK. Fördelningstalen har dock inte ändrats och Kommunstyrelsen föreslår nu att Uppvidinge ska begära utträde ur RÖK.

Uppvidinge har sedan verksamheten i RÖK startade den 1 januari 2003 haft en betydligt högre kostnad per invånare än Lessebo och Tingsryd. 2014 betalade Uppvidinge 1 501 kronor per invånare, Lessebo 1 149 kr och Tingsryd 1 120 kr.

- Vi anser att verksamheten i RÖK håller en hög kvalitet och ett fortsatt samarbete är den bästa lösningen även i framtiden men eftersom vi inte har fått gehör för en ändring av kostnadsfördelningen ser vi ingen annan utväg än att begära utträde och därigenom öppna för förhandlingar. För vår förhoppning är trots allt att vi ska kunna vara kvar i RÖK med en ny kostnadsfördelning som alla tre kommuner kan leva med, säger Kommunstyrelsens ordförande Åke Carlson (C).

RÖK har under 2016 tagit beslut om att minska den totala kostnaden för verksamheten med tre procent. Inför beslutet om kostnadsminskningen fördes en diskussion om att fördelningstalen skulle ändras för att kostnaden på sikt ska fördelas lika per invånare men någon sådan förändring har inte genomförts.

Kommunfullmäktige ska ta beslut om ett eventuellt utträde ur RÖK den 20 december.

Bakgrund: Räddningstjänsten Östra Kronoberg bildades 2002 av kommunerna Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge. Verksamheten startade den 1 januari 2003. Vid förbundets bildande beslutades att kostnaderna för verksamheten skulle fördelas procentuellt utifrån de kostnader som var och en av kommunerna hade för sin räddningstjänst då förbundet bildades: Lessebo 25,7 procent, Tingsryd 37 procent och Uppvidinge 37,3 procent.

Kontakt:

Åke Carlson (C)
Kommunstyrelsens ordförande
070-675 30 40

Camilla Ymer (S)
Kommunstyrelsens vice ordförande
073-698 15 69

Sidan senast uppdaterad:2016-12-09

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge