Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Årets pristagare och stipendiater från vänster: Leif Lindvall, Christina Holmström, Kjell Woentin, Bo Arvidsson, Rasmus Richter Kristensen, Albin Andersson, Amanda Åkerblom och Margaretha Furuholm.

Årets pristagare och stipendiater från vänster: Leif Lindvall, Christina Holmström, Kjell Woentin, Bo Arvidsson, Rasmus Richter Kristensen, Albin Andersson, Amanda Åkerblom och Margaretha Furuholm. Foto: Anna Tigerström/Uppvidinge kommun

Utdelning av priser och ja till utträde ur RÖK

Kommunfullmäktige beslutade på tisdagens sammanträde att Uppvidinge ska lämna Räddningstjänsten Östra Kronoberg, RÖK. Under kvällen delades även årets stipendier och priser ut.

Årets åtta pristagare och stipendiater fick ta emot sina motiveringar, blommor och priser av Kultur- och föreningsutskottet och avdelningen för kultur och fritid.

Christina Holmström och Bo Arvidsson delade på kulturpriset, Rasmus Richter Kristensen fick kulturstipendiet, fritidspriset gick till Margaretha Furuholm, fritidsstipendiet delades av Albin Andersson och Amanda Åkerblom, kulturlandskapspriset gick till Kjell Woentin och byggnadsvårdspriset till Leif Lindvall.

Här kan du läsa mer om priserna och stipendierna.öppnas i nytt fönster

Efter utdelningen hölls årets sista sammanträde med Kommunfullmäktige som sammanfattas här:

Utträde ur RÖK
Kommunfullmäktige sa ja till Kommunstyrelsens förslag att Uppvidinge kommun ska begära utträde ur Räddningstjänsten Östra Kronoberg före den 1 januari 2017. Samtidigt ska kommunen före den 13 januari ta fram underlag för förhandlingar med de två andra medlemskommunerna Tingsryd och Lessebo.

Bakgrunden till beslutet är att Uppvidinge sedan verksamheten i RÖK startade 2003 har betalat betydligt mer per invånare än Lessebo och Tingsryd. Här kan du läsa mer om bakgrunden.öppnas i nytt fönster

Reglemente för Uppvidinge kommuns
Krisledningsnämnd
Det nya reglementet som antogs av Kommunfullmäktige reglerar bland annat krisledningsnämndens sammansättning,ansvarsfördelning, rapportering och uppgifter. Krisledningsnämnden utgörs av ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott och kan sammankallas vid extraordinära händelser.

När krisledningsnämnden är aktiverad ansvarar den för att
• ge en samlad lägesbild internt, till länsstyrelsen, till andra berörda kommuner, till andra myndigheter, till berört näringsliv, till allmänheten och till media
• fatta beslut när samhällsviktig verksamhet, miljövärden eller betydande enskilda intressen hotas eller förstörs
• besluta om åtgärder som krävs och som kan få betydande ekonomiska konsekvenser
• begära stöd från externa aktörer
• besluta om hjälp till enskild som drabbas vid en extraordinär händelse

Hela förslaget till nytt reglemente finns att läsa i handlingarna till Kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster.

När protokollet är justerat kommer det att publiceras under Politik/Protokoll.öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad:2016-12-21

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge