Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Krissamverkan Kronoberg

Uppvidinge kommun och övriga kommuner i länet ska ha beredskap för att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris. Länsstyrelsen ger stöd till alla samverkande myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag genom att samordna insatserna. Genom samverkan kan aktörerna hjälpas åt över kommungränserna vid en kris. Det övergripande ansvaret har regeringen som har delegerat uppgifterna till MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krishanteringssystemet

I Sverige hanteras kriser enligt tre principer, som du kan läsa mer om hos Krissamverkan Kronoberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  1. Ansvarsprincipen – Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ansvara för den i krissituationer
  2. Likhetsprincipen – Verksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad på samma sätt under krissituationer som under normala förhållanden
  3. Närhetsprincipen – Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Regeringen har områdesansvaret på central nivå, länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala ansvaret.
Sidan senast uppdaterad: 2018-06-07

Kontakt

Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Charlott Åberg
Telefon: 0474-470 64
charlott.aberg@uppvidinge.se

Kommunchef
Christer Lindberg
Telefon: 0474-470 25
christer.lindberg@uppvidinge.se

 

Samhällets viktigaste telefonnummer

Ring alltid 112 vid fara för liv, egendom eller miljö!

Nödnummer SOS alarm:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 112

Information vid allvarliga olyckor och kriser:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 113 13

Polisen i icke akuta fall:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 114 14

Sjukvårdsrådgivning:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 1177

Jourläkarcentral:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 0470-58 78 00

Läkemedelsupplysninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: 0771-46 70 10

Giftinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (vid akuta fall 112): 010-456 67 00

Jourhavande medmänniska:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 08-702 16 80

Kvinnojouren Blenda:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 0470-488 08

 

Viktiga kontakter Uppvidinge kommun

Aktuell information
www.uppvidinge.se
www.facebook.com/uppvidingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tekniska avdelningen
tekniska.avdelningen@uppvidinge.se (kontorstid)
0474-470 00 (Felanmälan kommunal teknisk verksamhet dagtid)
0474-470 97 (Felanmälan kommunalt vatten- och avlopp på kvällar och helger)

Akut social hjälp
socialkontoret@uppvidinge.se (kontorstid)
0474-470 00 (Individ- och familjeomsorgen 08.00-10.00, övrig kontorstid via växeln)
112 (Socialjour via SOS Alarm på kvällar och helger
Webbplatsen (Organisationer som ger akut socialt stöd)

Uppvidingehus
Webbplatsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Gör en felanmälan på hemsidan eller kontakta fastighetsskötarkontoret på bostadsorten 09.00-09.30)

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge