Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Glasblåsning

Lugnande besked till boende i Glasriket

Det pågår forskning och studier kring förekomsten av metaller runt glasbruk och vilka risker det kan föra med sig för boende i närheten. Nu kommer lugnande besked från Arbets- och miljömedicin.

Att bo och vistas i Glasriket innebär inga förhöjda halter av metaller i blod och urin. Det visar en studie som genomförts av Arbets- och miljömedicin i Linköping.

Inte heller konsumtion av lokalt odlad frukt eller bär bidrar till exponeringen. Däremot har storkonsumenter av lokalt odlade rotfrukter, bladgrönsaker, övriga grönsaker, lokalproducerat kött som kyckling och lamm, och lokalfångad abborre, gädda, gös och lake högre metallhalter i blod och urin. Även rökning, glasbruks- och metallarbete bidrar till högre metallhalter.

Syftet med studien var att kartlägga metallexponering hos boende i glasbruksområden. Studiedeltagare rekryterades från en pågående epidemiologisk studie i Kalmar län. Deltagarna besvarade en enkät och lämnade blod och urinprov. Totalt deltog 308 män och 352 kvinnor.

Livsmedel som fisk, bär, grönsaker, svamp och dricksvatten från förorenade områden kan innehålla förhöjda halter av metaller, och konsumtion av dessa livsmedel under lång tid kan medföra hög kroppsbelastning och ökad risk för hälsoeffekter.

Studien visade att blyhalten i blod var högre hos män medan kvinnor hade högre halter av kadmium, kobolt och selen. Kvinnor hade högre urinhalter av alla analyserade metaller. Metallexponeringen var högre hos dem som rapporterat högt intag av olika lokala livsmedel jämfört med dem som rapporterat mindre eller ingen sådan konsumtion. Rökning, ålder och hur länge man bott i området har också betydelse för metallexponering, samt glasbruksarbete och övrigt metallarbete.

Vid jämförelser av uppmätta metallhalter i blod och urin i den aktuella studiepopulationen med andra grupper av befolkningen sågs inga stora skillnader. Att bo och vistas i Glasriket tycks inte bidra till kraftigt förhöjda halter av metaller i blod och urin hos den vuxna befolkningen. Vi vet dock inte om exponeringen varit betydligt högre under tidigare år. Studierna kommer att fortsätta under flera år för att kunna kartlägga hur exponeringen har sett ut tidigare och om eventuella hälsoeffekter har uppstått.

Här kan du läsa hela studien.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information kontakta:

Ingela Helmfrid Biolog/Doktorand/Områdesansv. Miljömedicin
Arbets- och miljömedicin
Universitetssjukhuset, Region Östergötland
Tel: 010-1031425, e-post: ingela.helmfrid@regionostergotland.se 

Sidan senast uppdaterad:2017-02-16

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge