Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Kommunstyrelsens ordförande Åke Carlson

Kommunstyrelsens ordförande Åke Carlson (C).

Stor batterifabrik kan hamna i Uppvidinge

Uppvidinge är en av de kommuner som är med i urvalsprocessen för etablering av en industrianläggning för storskalig batteriframställning. Det kan handla om upp emot 3 000 jobb.

Företaget SGF Energy har bjudit in ett antal kommuner i hela landet att delta i urvalsprocessen för etablering av en industrianläggning som ska framställa batterier i stor skala. En av de kommunerna är Uppvidinge.

SGF Energy skriver i sin inbjudan att detta är en av de enskilt största industriprojekten i modern svensk historia. Satsningen ska enligt företaget stödja och påskynda ett mer hållbart sätt att konsumera och lagra energi inom olika sektorer, bland annat bilindustrin.

Kraven som ställs på de kommuner som deltar i urvalsprocessen är bland annat att det ska finnas planlagd mark för industriverksamhet och mycket stor tillgång till elkraft.

Kommunstyrelsens ordförande Åke Carlson (C) tror att två av anledningarna till att Uppvidinge är intressant för etableringen är kommunens vindkraftsplaner och att det finns stora obebodda ytor i kommunen som kan blir industrimark.

Det som händer nu är att de kommuner som vill fortsätta vara med i urvalsprocessen ska fylla i ett frågeformulär om förutsättningarna att motsvara de krav som SGF Energy ställer.

Företagets ambition är att göra ett val av plats före sommaren.

Sidan senast uppdaterad:2017-03-03

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge