Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Logotyp Uppvidinge kommun

Ny organisation kring etablering och arbetsmarknad

För att bättre möta framtida utmaningar kring nyanlända och arbetsmarknad har vi skapat en ny avdelning inom kommunen.

Den nya avdelningen tillhör Kommunledningsförvaltningen och heter Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen. Inom avdelningen hanteras frågor om etablering av nyanlända, arbetsmarknad och HVB-verksamhet.

Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen ansvarar bland annat för:

  • Mottagning och samordning av verksamhet för nyanlända som har fått uppehållstillstånd.
  • Samverkan med externa och interna aktörer för att öka sysselsättning och vägen till självförsörjning.
  • Mottagning av ensamkommande barn och ungdomar som anvisas till kommunen utan anknytning.
  • HVB-verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar.

Etableringsenheten, arbetsmarknadsenheten UppJobb och HVB-verksamheten tillhör den nya Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen. Avdelningschef i den nya organisationen är Petra Sysmäläinen som tidigare har varit chef för HVB-verksamheten. 

Tanken är att samverkan mellan de här verksamheterna skapar en effektivare verksamhet och en förenklad process för den nyanlände. Den nya organisationen ska utveckla en individanpassad hjälp och information till nyanlända utifrån deras servicebehov, för att de snabbare ska nå etablering i form av arbete, studier eller annan aktivitet.

Här kan du läsa mer om Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen.

Sidan senast uppdaterad:2017-03-07

Kontakt

Avdelningschef
Petra Sysmäläinen
Telefon 0474-472 62
petra.sysmalainen@uppvidinge.se

Adress
Oskarshamnsvägen 1-3
360 73 Lenhovda

Öppettider för besökare
Måndag 13.00-16.00
Onsdag 08.30-12.00, 13.00-14.30
Torsdag 08.30-12.00, 13.00-14.30

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge