Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Nyanlända snabbt i jobb

Uppvidinge kommun beviljades 2,7 miljoner kronor av Tillväxtverket till ett projekt med målet underlätta för lågutbildade nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt skapa kontakt med de lokala företagen.

Många företag i kommunen har svårt att hitta folk med rätt kompetens att anställa. Samtidigt har många nyanlända svårt att komma ut på arbetsmarknaden.

Syftet med projektet "Lågutbildade nyanlända i Uppvidinge kommun snabbt i jobb" var att koppla ihop de två problemställningarna kompetensförhöjning av lågutbildade, arbetslösa, nyanlända med kompetensförsörjning i de lokala
företagen. Detta för att motverka utanförskap och fortsatta hinder för tillväxt.

Med denna insats ville Uppvidinge kommun fokusera på lågutbildades situation, både för att underlätta tillträde till arbetsmarknaden och för att förebygga socialt utanförskap. En insats som går i linje med både Arbetsförmedlingens prognoser för framtidens utmaningar på arbetsmarknaden och övrig arbetsmarknadsforskning som visar på att lågutbildade nyanlända är framtidens stora utmaning på den svenska arbetsmarknaden.

  • De övergripande målen var:
    Att varje deltagare uppnår klarhet om sitt framtida yrkesval och vägen dit.
  • Att 90 procent av deltagarna har gjort ett skriftligt avtal för sitt nästa steg mot arbetsmarknaden.
  • Att 50 procent genom att uppvisa tillräcklig kompetens är anställningsbara inom de lokala företagen.

Projektet genomfördes inom arbetsmarknadsenheten UppJobb och pågick under 2017.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-02

Kontakt

Lars-Gunnar Serell
Telefon 070-886 44 25
lars-gunnar.serell@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge