Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Protokoll

Om du vill ta del av tidigare års protokoll så kontakta oss enligt informationen till höger.
Protokollen publiceras tidigast sju dagar efter sammanträdesdagen.
Maximera
Återställ
Kommunfullmäktige
Maximera
Återställ
Kommunstyrelse
Maximera
Återställ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Maximera
Återställ
Kultur- och föreningsutskott
Maximera
Återställ
Tekniskt utskott
Maximera
Återställ
Personalutskott
Maximera
Återställ
Barn- och utbildningsnämnd
Maximera
Återställ
Socialnämnd
Maximera
Återställ
Miljö- och byggnadsnämnd
Sidan senast uppdaterad: 2017-04-19
Maximera
Minimera
Kontakt

Nämndsekreterare

Kommunstyrelse, kommunfullmäktige
Magda Gyllenfjell
Telefon 0474-470 11
magda.gyllenfjell@uppvidinge.se

Socialnämnd
Christoffer Mowide
Telefon 0474-472 82
christoffer.mowide@uppvidinge.se

Barn- och utbildningsnämnd
Therese Dahl
Telefon 0474-476 41
therese.dahl@uppvidinge.se

Miljö- och bygggnadsnämnd
Jonas Karlsson
Telefon 0474-470 70
jonas.karlsson@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge