Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen

Om webbplatsen

Vår nya webbplats fungerar allra bäst i en modern webbläsare, de senaste versionerna av Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera eller Safari (Mac). Om exempelvis textsidor med inlagda tabeller hoppar eller inte blir förstorade när du för muspekaren över bilden så behöver du uppdatera din webbläsare. Det gör du enklast genom att gå till respektive webbläsares webbplats.
Explorer länk till annan webbplats
Netscape länk till annan webbplats
Mozilla firefox länk till annan webbplats
Opera länk till annan webbplats
Safari länk till annan webbplats

För att kunna ta del av de dokument som ligger på webbplatsen i formatet Pdf behöver du en Pdf-läsare.

Det kan du ladda ner gratis från
www.adobe.se länk till annan webbplats
Foxit Readeröppnas i nytt fönster
PDF ReDirectöppnas i nytt fönster
123PDFConverter PDF to Word Converteröppnas i nytt fönster
Sonic PDF Creatoröppnas i nytt fönster

uppvidinge.se är en webbplats för information och tjänster för det geografiska området Uppvidinge och inte enbart för organisationen Uppvidinge kommun.

Webbplatsen ska följa Uppvidinge kommuns riktlinjer för kommunikation. Webbplatsens struktur och design ska underlätta för användaren att snabbt hitta den information och de tjänster som man söker.

Utformning och innehåll
Informationsstrukturen ska sätta användaren/invånaren i fokus. På uppvidinge.se:s förstasida ligger huvudmenyerna: Kommunen, Politik, Boende & Miljö, Barn & Utbildning, Stöd & Omsorg, Se & Göra, Näringsliv och Synpunkt Uppvidinge. Strukturen utgår från användarnas behov och inte från den kommunala organisationen.

Bilderna/banners lägst till höger på webbplatsens startsida är hjälpmedel för att snabbt komma åt viss information och våra kommunala bolags egna webbplatser.  

Det material som publiceras på webbplatsen får inte innehålla reklam för produkter eller tjänster.

Aktualitet
Informationen på Uppvidinge kommuns webbplats ska vara aktuell och uppdaterad. Ansvaret ligger på den som är innehållsansvarig på respektive sida.

Innehållet på webbplatsens förstasida.
En allvarlig händelse, en större olycka eller liknande kan medföra att planerade nyheter inte publiceras, får lägre dignitet eller senareläggs. Vid sådana händelser kan webbplatsens förstasida användas för information kring detta.

Presentation av företag i Uppvidinge ska göras med fokus på att företaget bidrar till nya arbetstillfällen i kommunen och Uppvidinges utveckling. Företagets produkter ska inte presenteras, såtillvida det inte handlar om innovationer eller liknande som är framtagna i Uppvidinge eller av Uppvidingeföretag.

Upplösning
Webbplatsen är anpassad för upplösningen 1024x768. Om du ändrar till stor text så kan det hända att inte hela webbplatsen syns samtidigt på skärmen.

Skriva ut
När du skriver ut följer endast informationen i mitten med. Designelementen tas bort automatiskt.

Ladda ner filer
På webbplatsen finns flera dokument som du kan ladda ner i olika filformat. För att kunna ta del av de dokumenten behövs ofta ytterligare ett program utöver din webbläsare. När du laddar ner ett dokument i formatet Pdf är det viktigt att du har ett program som kan läsa det filformatet. Ett vanligt och gratis program är Adobe Acrobat Reader. Det kan du ladda ner från www.adobe.se

Cookies
Webbplatsen uppvidinge.se använder cookies. En cookie är en liten datafil som lagras i din dator. Cookien innehåller ingen personinformation. Cookien är en så kallad sessioncookie. Den lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.
Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men du kommer inte heller att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.

Frågor om www.uppvidinge.se
Frågor om webbplatsens struktur, funktioner och tekniska förutsättningar samt tips och synpunkter kan e-postas till webben@uppvidinge.se

Ansvar och organisation
Ytterst ansvarig för informationen på uppvidinge.se är kommunchefen.

It- och informationsavdelningen är systemägare och förvaltare av  publiceringsverktyget
och har det operativa ansvaret för webbplatsen, det vill säga operativt ansvar för innehåll, struktur, navigering, design, funktionalitet och drift samt utvecklingsarbete. 

Den som äger informationen på en webbsida ansvarar för att den hålls aktuell. På varje sida ska det klart framgå när senaste granskning eller ändring är gjord.

UppCom AB har ansvaret för kommunens webbservrar.  

Domäner
Domännamnet uppvidinge.se får endast användas då kommunen är avsändare. 

Tillgänglighet
Uppvidinge.se ska vara tillgänglig för alla. Webbplatsen ska huvudsakligen följa de nationella riktlinjerna för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor , Vägledningen 24-timmarswebben, som Verva (Verket för förvaltningsutveckling) tog fram.  Vägledningen ger råd i såväl strategisk planering som i det konkreta utförandet. De aktuella riktlinjerna som gäller för funktionshindrade heter WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0) och ska följas. Dessa är integrerade i de nationella riktlinjerna  

Regler för text, bild och rörliga medier
Texter och bilder på webbplatsens förstasida och undersidor ska till sitt innehåll överensstämma med Uppvidinges varumärkesplattform och dess kärnvärden

  • kontrast och personlighet
  • glöd och vishet
  • utmaning och livskraft

Texterna ska belysa och bidra till Uppvidinge kommuns tillväxt och utveckling. Texterna ska beskriva människor som verkar i Uppvidinge och företeelser som har sin bas i Uppvidinge. Undantag kan göras då texten tydligt visar att en person som verkar på en annan ort, genom sin verksamhet marknadsför uppvidinge.se i överensstämmelse med plattformen.

Grafisk profil
Sidorna ska följa de riktlinjer som finns upptagna i kommunens grafiska profil.  
I alla sammanhang som Uppvidinge kommun presenterar sig och/eller marknadsför platsen Uppvidinge bör webbplatsen lyftas fram. I rapporter, annonser, på visitkort, på brevpapper och i olika former av presentationer ska webbplatsens adress synas. Syftet är att marknadsföra webbplatsen som en av Uppvidinge kommuns främsta kanaler för information och kommunikation. 

Språkval
Informationen på våra webbplats publiceras på svenska. Valet finns att översätta till andra språk med hjälp av googles översättningsverktyg,

Extra webbar  
När en webbplats med kommunal information med egen domän används ska den följa kommunens grafiska profil. Att kommunen är avsändare måste vara tydligt. Som extra webb definieras till exempel en marknadsföringswebb, politikerwebb och S:t Olovs utbildningscenter  

Nya fönster
Många av länkarna på webbplatsen öppnas i nya webbläsarfönster. Alla länkar som går till webbplatser med annan avsändare än Uppvidinge öppnas i nya fönster.

Länkar till andra webbplatser
Uppvidinge kommun förbehåller sig rätten att besluta om vilka länkar som ska finnas på uppvidinge.se. Vi länkar i huvudsak till samarbetspartners eller webbplatser som har ett mervärde för våra målgrupper. Uppvidinge kommun ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som länkarna går till. 

Lagar och riktlinjer
Innehållet på kommunens webbsidor följer gällande lagar och förordningar som exempelvis tryckfrihetsförordningen (offentlighetsprincipen), sekretesslagen, förvaltningslagen, personuppgiftslagen (PuL), lagen om upphovsrätt och marknadsförings- och varumärkeslagen. Användningen av foton, illustrationer, texter och annat material på webbplatsen sker i överensstämmelse med gällande rätt och ingångna avtal. Information som publiceras på Uppvidinge.se är upphovsrättsligt skyddad. Du får dock citera och vidareförmedla texter om du anger källan.

Tillbaka till startsidan

Sidan senast uppdaterad: 2015-03-10
Länkar

Personuppgiftslagen, PuLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Offentlighets- och sekretesslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillbaka till starsidan

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge