Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Flygfoto över Åseda

Tyck till om Åsedas framtid

Hur ska Åseda samhälle se ut i framtiden? Nu finns möjligheter att lämna synpunkter på kommunens förslag till fördjupad översiktsplan över Åseda samhälle.

Åseda är Uppvidinge kommuns största ort och fyller till viss del funktionen som centralort. Här finns service, natursköna områden och bra kommunikationer till större städer och regioner. För att ge Åseda möjlighet att växa och få en positiv utveckling krävs en samsyn över mark- och vattenanvändningen i samhället samt att Åsedas invånare och politiker har en gemensam vision och målsättning för orten. Fördjupning av översiktsplanen för Åseda samhälle är tänkt att fungera som detta. Planen ska vara vägledande för politiker och tjänstemän vid beslut och satsningar, men den ska även fungera som ett stöd och inspiration för Åsedas invånare och företagare.

Fram till den 20 juni har våra invånare möjlighet att läsa samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan över Åseda samhällePDF och lämna in synpunkter. Handlingarna finns tillgängliga här på www.uppvidinge.se, i kommunhusets reception, hos miljö-och byggnadsförvaltningen och på Uppvidinge bibliotek i Åseda.

Yttrande ska senast den 20 juni 2017 inkommit till
Uppvidinge kommun
Box 59
364 21 Åseda,
eller ledningskontoret@uppvidinge.se

Vision Åseda 2030
I den fördjupade översiktsplanen presenteras följande vision för Åseda 2030:

"Åseda är ett levande och växande samhälle där det är lätt att leva. Här finns den bästa skolan i Sverige, all tänkbar service inom cykelavstånd, aktiva företag och ett blomstrande föreningsliv.

I Åseda är det tryggt och säkert att bo och verka. Det finns aktiviteter och mötesplatser för alla invånare, unga och gamla, nyinflyttade och invånare sen länge. Åseda är ett attraktivt och grönt samhälle. Attraktiva bostäder finns i natursköna lägen likväl som i centrum och det gamla järnvägsområdet är år 2030 ett levande centrum med småstadskänsla och blandade funktioner.

Fiber är utbyggt i hela samhället vilket har gett helt nya möjligheter för distansarbete och studier.

Här finns möjligheten att leva ett hållbart liv med närhet till naturen och tillgång till närproducerade varor. Att leva och verka i Åseda är att leva utan att lämna stora avtryck på miljön."

Sidan senast uppdaterad:2017-06-01

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge