Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Krisberedskap kommunikation

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Krisberedskap
Tema: Kommunikation

Hur och var kan du ta del av information vid en kris? Här finns tips och råd kring kommunikation.

Håll dig informerad. Hur då?
Uppvidinge kommun har många olika kommunikationskanaler, såväl i vardag som i kris. Webbplats, sociala medier, som Facebook och Twitter, tidningar och radio är några. Vid en samhällskris används flera kommunikationskanaler för att nå så många som möjligt.

Hur kan du få information när du inte har ström?
Vid en större samhällskris där elen försvinner är det viktigt att vara förberedd genom att till exempel ha skaffat en batteridriven radio. P4 är Sveriges Radios beredskapskanal och har ett uppdrag att i kris förmedla viktig information från myndigheter.

Uppvidinge kommun använder också orternas anslagstavlor för att informera om exempelvis var det går att hämta dricksvatten. Berörs ett mindre antal hushåll läggs lappar i brevlådorna. Kommunen kan också upprätta samlingspunkter dit invånare kan komma för att få information.

Vad kan du göra själv för att få information?
Om du inte har ström och tillgång till internet hemma har du det kanske på jobbet. Du kanske känner någon i grannsamhället som har uppkoppling. Passa då på att ta del av den information som finns digitalt. Fungerar din telefon kan du ringa någon som har ström. Titta annars på anslagstavlan i närmsta samhälle och lyssna på P4.

Du kan också förbereda dig genom att skaffa ett extra batteri till din mobiltelefon eller en vevbar laddare för att telefonen på så sätt kan fungera även när du inte kan ladda den.

Packa krislådan med kommunikationsprylar! Se Heidi Anderssons hemberedskapsfilm om kommunikation.

Information vid störningar och avbrott
Vid större störningar och händelser med allvarliga konsekvenser för samhället förmedlas information via www.krisinformation.se och i sociala medier. Här finns länkar till störnings- och avbrottsinformation inom vatten, el/värme, telefoni, bredband och trafik. För att se informationen använder du länkarna till ansvarig myndighets eller aktörs aktuella avbrottssidor. Du kan också ladda ner en app till din mobil för samma information.

Uppvidinge kommun publicerar information om större störningar i exempelvis dricksvattenförsörjningen på kommunens webbplats.

Kontakt i vardagen och vid kris

Uppvidinge kommun
www.uppvidinge.se
länk till annan webbplats
Kontorstid 0474-47 000
VA-jour efter kontorstid 0474-470 97

Räddningstjänsten Östra Kronoberg
www.ostrakronoberg.se
länk till annan webbplats
Kontorstid 0478-443 00

SOS Alarm
Nödnummer 112
Informationsnummer vid olycka/kris 113 13
Polisen vid icke akuta ärenden 114 14

Sidan senast uppdaterad:2017-05-16

Om Krisberedskapsveckan 2017

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Krisberedskapsveckan 2017 anordnas 8-14 maj för att väcka tankar om det egna ansvaret och beredskapen ifall viktiga samhällsfunktioner som el- och vattenförsörjning och kommunikationer slås ut.

Varje dag under veckan publicerar vi ny information på tema mat, värme, vatten, krisberedskap och kommunikation.

Länkar

Samlad information om Krisberedskapsveckanlänk till annan webbplats

Tema: Matlänk till annan webbplats

Tema: Värmelänk till annan webbplats

Tema: Vattenlänk till annan webbplats

Tema: Klara en kris

Din Säkerhetlänk till annan webbplats

Packa din egen krislåda - Hesa Fredriklänk till annan webbplats

Kontakt

Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Charlott Åberg
Telefon: 0474-470 64
charlott.aberg@uppvidinge.se

Kommunikationsansvarig
Anna Tigerström
Telefon: 0474-470 32
anna.tigerstrom@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge