Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen

Nyheter från fullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade på tisdagen bland annat att kommunen är negativ till företaget Billyvinds ansökan om att bygga vindkraftverk på fastigheten Blötskog, utanför Älghult.

Här kan du läsa en sammanfattning av de ärenden som behandlades på Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-05-31..

Nej till vindkraftverk
Länsstyrelsen har begärt in ett yttrande från Uppvidinge kommun om företaget Billyvinds ansökan att bygga max tre vindkraftverk på fastigheten Blötskog, i närheten av Älghult. Kommunfullmäktige vill att ansökan avslås med motiveringen att det föreligger flera osäkerhetsfaktorer i ansökan Bland annat är vindhastigheterna inom området lägre än vad kommunens anser lämpligt. Osäkerheter föreligger beträffande påverkan på fladdermöss vid ett av verken och även osäkerheter beträffande eventuella förekomster eller påverkan på kungsörn. Riktvärden för högsta tid för påverkan från skuggor överskrids också vid flera fastigheter.

Medborgarförslag om hastighetssänkning
En medborgare har, med flera underskrifter, skickat in ett medborgarförslag där man föreslår sänka hastigheten från 50 km/h till 30 km/h eller sätta upp farthinder på Karlagatan i Åseda. Vägen ligger i höjd med förskolan Familjekooperativet Familjelyckan. Komunfullmäktige lämnar över medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning.

Motioner
Flera motioner har lämnats in av moderaterna genom Margareta Schlee och Kommunfullmäktige lämnar över dem till Kommunstyrelsen för beredning.

  • Motion angående Förbättrad integration via samverkan
  • Motion angående försörjningsstödet
  • Motion gällande Uppvidinge kommuns infarter
  • Motion gällande vuxenutbildning

När protokollet är justerat kommer det att publiceras under Politik/Protokoll. Handlingarna till Kommunfullmäktiges sammanträden finns under Politik/Dagordning/kallelse.

Sidan senast uppdaterad:2017-06-01

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge