Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Uppvidinge kommuns logotyp

Nyheter från Socialnämnden

På Socialnämndens sammanträde den 8 juni beslutades om kostnadssänkande åtgärder, handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst, trygghetsteam med mera.

Socialnämnden har haft sammanträde den 8 juni och bland annat beslutat om följande:

Kostnadssänkande åtgärder
Med anledning av socialnämndens underskott i budget för år 2017 har socialförvaltningen tidigare fått i uppdrag av nämnden att komma med förslag på kostandssänkande åtgärder. Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att överlämna uppgifter enligt Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst till Region Kronoberg, göra en omfördelning av personal från bemanningsenheten och minska antalet gruppbostäder inom omsorgen.

Hemgångsstödjande team (tidigare trygghetsteam)
För att arbeta med högre kvalitet i vårdplaneringen tillsatte socialnämnden år 2015 ett projekt som kallades Trygghetsteamet. Teamet skulle arbeta för att medborgare skulle känna sig mer trygga i sitt hem och därigenom minska behovet av särskilda boendeplatser. Socialnämnden beslutade på sammanträdet att permanenta verksamheten.

Handläggning av färdtjänst
Socialförvaltningen har flera vakanta tjänster bland handläggarna på vård- och omsorgsavdelningen och kan inte längre handlägga ärende om färdtjänst och riksfärdtjänst. Flera kommuner i länet har överlåtit uppgifterna enligt lag om färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Kronoberg. Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att överlåta kommunens uppgifter enligt färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen till Region Kronoberg.

När protokollet är justerat kommer det att publiceras under Politik/Protokoll. Handlingarna till Socialnämndens sammanträden finns under Politik/Dagordning/kallelse

Sidan senast uppdaterad:2017-06-09

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge