Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Uppvidinge kommuns logotyp

Ny organisation vid årsskiftet

Kommunstyrelsen har beslutat om en ny organisation och namnbyte för kommunledningsförvaltningen och kansliet.

2017-05-15 beslutade Kommunstyrelsen om en ny organisation för den nuvarande kommunledningsförvaltningen och kansliet. Förändringen innebär bland annat att kommunledningsförvaltningen byter namn till samhällsserviceförvaltningen. Vissa funktioner flyttas från kansliet till samhällsserviceförvaltningen och ekonomiavdelningen har redan flyttats till kommunchefen (beslutades i april).

Bakgrund till beslutet
Idag är Kommunstyrelsens verksamhet organiserad i två delar med två olika chefer: kommunledningsförvaltning och kansli/politik. Syftet med omorganisationen är att samla de strategiska ledningsfunktionerna i kommunen i en förvaltning med kommunchefen som ansvarig chef och utförarorganisationen i en förvaltning med en förvaltningschef som ansvarig chef.

Omorganisationen innebär att nuvarande kommunledningsförvaltning ändrar namn till samhällsserviceförvaltning och kansli/politik ändrar namn till kommunledningsförvaltning.

Så här ser det ut idag
De avdelningar som idag finns på kommunledningsförvaltningen är:

 • Arbetsmarknad, etablering och verksamhet för ensamkommande barn och unga
 • Tekniska avdelningen
 • Kostavdelningen
 • IT- och informationsavdelningen
 • Avdelningen för kultur och fritid

Utöver dessa finns även ansvaret för fastigheter, skog och mark på förvaltningen.

De avdelningar/ansvarsområden som idag finns direkt under kommunchefen är:

 • Personalavdelning
 • Ekonomiavdelning
 • Kansli, bestående av
  • Kommunikation
  • Beredskap och säkerhet
  • Näringsliv och turism
  • Planerare
  • Sekreterare
  • Reception

Så här kommer det att se ut
Förslaget till ny organisation innebär att kommunledningsförvaltningen byter namn till samhällsserviceförvaltningen. IT- och informationsavdelningen byter namn till IT- och upphandlingsavdelningen och flyttar till kommunledningen. Ansvaret för näringslivsfrågor och turism, planering/utredning samt reception flyttas från kansli/politik till den nya samhällsserviceförvaltningen.

När det gäller verksamheten för ensamkommande barn och unga ska Kommunstyrelsen och Socialnämnden gemensamt utreda eventuell förflyttning till socialförvaltningen. Utredningen ska vara klar innan årsskiftet 2017/2018.

Chefen för Samhällsserviceförvaltningen kommer att ansvara för:

 • Arbetsmarknad, etablering och verksamhet för ensamkommande barn och unga
 • Tekniska avdelningen
 • Kostavdelningen
 • Kultur- och fritidsavdelningen
 • Fastigheter, skog och mark
 • Näringsliv och turism
 • Planering/utveckling
 • Reception

Kommunchefen kommer att ansvara för kommunledningsförvaltningen som ska bestå av:

 • Personalavdelningen
 • Ekonomiavdelningen
 • IT- och upphandlingsavdelningen
 • Kansli, bestående av
  • Kommunikation
  • Beredskap och säkerhet
  • Sekreterare
  • Kvalitetsstrateg

Tjänsten som kvalitetsstrateg är ny och tas med i Kommunstyrelsens budgetarbete för 2018. På ekonomiavdelningen tas tjänsten som controller bort.

Förändringen gäller från och med årsskiftet 2017/2018.

Sidan senast uppdaterad:2017-06-13

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge