Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Folk på Åseda marknad

Tryggheten mäts i kommunen

Nu startar årets lokala trygghetsmätning. Polisen delar ut enkäten till slumpvis utvalda kommuninvånare i åldern 16-85 år. Alla svar är värdefulla för det brottsförebyggande arbetet.

Den 4 september startar den lokala trygghetsmätningen. Enkäten skickas ut till slumpvis utvalda kommuninvånare i åldern 16-85 år. Mätningen görs i 58 kommuner i region Syd och över 67 000 personer kommer att få hem frågeformulär per post.

Uppvidinge kommun och Polisen hoppas att du som får enkäten tar dig tid att svara! Hur tryggheten upplevs av just invånare i Uppvidinge har betydelse när Polisen och kommunen gör en gemensam planering.

Vilka problem finns där du bor? Känner du oro för att utsättas för brott? Att svara på frågorna är frivilligt, men ju fler som svarar, desto bättre underlag att arbeta vidare med. Resultatet av undersökningen används i det brottsförebyggande arbetet och varje svar är värdefullt.

Obs! Du som får trygghetsundersökningen hem i brevlådan kommer att få mer information i ett följebrev.

Sidan senast uppdaterad:2017-09-08

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge