Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Uppvidinge kommuns logotyp

Nyheter från Kommun-styrelsen

Kommunstyrelsen beslutade under tisdagen bland annat om utställning av fördjupad översiktsplan över Åseda, krissamverkan i Kronobergs län och yttrande om revisionsrapport om hanteringen av före detta socialchefens avslut.

Fördjupad översiktsplan, Åseda samhälle
Kommunstyrelsen beslutade på tisdagens sammanträde att ställa ut den fördjupade översiktsplanen över Åseda samhälle. Den fördjupade översiktsplanen är en avsiktsförklaring om hur kommunen vill att byggnationen utvecklas.

Överenskommelse om krissamverkan
Krissamverkan i Kronobergs län hålls ihop av Länsstyrelsen. Samverkan syftar till att underlätta när någon del av länet eller riket hamnar i en kris. Överenskommelsen har nu varit uppe för beslut. Kommunstyrelsen beslutade att ingå en i en ny överensskommelse om krissamverkan.

Personalutskottets hantering av avslutet med fd socialchefen
Revisorerna har granskat personalutskottets hantering av före detta socialchefens avslut. Revisorerna riktar kritik mot personalutskottet som fattat beslut i personalärende där det saknas delegation. Kommunstyrelsen yttrade sig och skickade vidare det till kommunens revisorer.

Dagordning och handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde finns under fliken Politik/Dagordning/kallelse. Protokollet publiceras när det är justerat, vanligtvis cirka en vecka efter sammanträdet.

Sidan senast uppdaterad:2017-09-18

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge