Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Överförmyndarnämnden

Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner har från och med 2007-01-01 en gemensam nämnd för samverkan kring överförmyndarfrågor. Värdkommun är Nybro och nämnden ingår således i Nybro kommuns organisation.

Överförmyndarnämnden ska enligt föräldrabalken och förmynderskapsförordningen utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Vid tillsynen ska särskilt ses till att den enskildes tillgångar används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och ger skälig avkastning.

Avsikten med tillsynen är att ge en garanti mot rättsförluster. Det kan avse underåriga, personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller andra funktionsnedsättningar inte kan tillvarata sina intressen.

Tillsynen över nämndens verksamhet utövas av Länsstyrelsen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-02
Värdkommun

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge