Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Kansli

Kansliet svarar för samordning av den politiska verksamheten i kommunen. Kommunens invånare, förtroendevalda samt näringsliv och andra organisationer är viktiga kundgrupper. Vi arbetar med ständiga förbättringar genom att hela tiden utvärdera vår verksamhet, för att den service som vi tillhandahåller ska stämma överens med kundens behov.

Kansliet jobbar med administration, näringslivsfrågor, kommunikation, turism, beredskap och planering.

Kansliet tillhandahåller fullständiga beslutsunderlag, möjliggör beslutsprocessen samt verkställer besluten med punktlighet, korrekthet och kostnadseffektivitet.

Till kansliet hör en administrativ enhet som är orienterad mot den politiska processen i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, det vill säga diarieföring, ärendeberedning, kallelser, protokoll och sammanträdesorganisation. I den administrativa enheten ingår även receptionen och turistinformationen.

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-20

Kontakt

Kommunchef
Linda Jonsson
Telefon 0474-470 25
linda.jonsson@uppvidinge.se

Kommunsekreterare
Vakant
Telefon 0474-470 29

Kommunikationsansvarig
Anna Tigerström
Telefon 0474-470 32
Mobil 076-898 74 26
anna.tigerstrom@uppvidinge.se

Planerare/utvecklare
Annie Öhman
Telefon 0474-470 24
annie.ohman@uppvidinge.se

Näringslivsutvecklare/turismansvarig
Jimmi Olsson
Telefon 0474-470 67
jimmi.olsson@uppvidinge.se

Beredskap- och säkerhetssamordnare
Charlott Åberg
Telefon 0474-470 64
charlott.aberg@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge