Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Kansli

Kansliet svarar för samordning av den politiska verksamheten i kommunen. Kommunens invånare, förtroendevalda samt näringsliv och andra organisationer är viktiga kundgrupper. Vi arbetar med ständiga förbättringar genom att hela tiden utvärdera vår verksamhet, för att den service som vi tillhandahåller ska stämma överens med kundens behov.

Kansliet jobbar med administration, näringslivsfrågor, kommunikation, turism, beredskap och planering.

Kansliet tillhandahåller fullständiga beslutsunderlag, möjliggör beslutsprocessen samt verkställer besluten med punktlighet, korrekthet och kostnadseffektivitet.

Till kansliet hör en administrativ enhet som är orienterad mot den politiska processen i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, det vill säga diarieföring, ärendeberedning, kallelser, protokoll och sammanträdesorganisation. I den administrativa enheten ingår även receptionen och turistinformationen.

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-18

Kontakt

Tf. Kommunchef
Lars Engqvist
Telefon 0474-470 25
lars.engqvist@uppvidinge.se

Kommunsekreterare
Christoffer Mowide
Telefon 0474-470 29
christoffer.mowide@uppvidinge.se

Magda Gyllenfjell
Telefon 0474-470 11
magda.gyllenfjell@uppvidinge.se

Kommunikationsansvarig
Anna Tigerström
Telefon 0474-470 32
Mobil 076-898 74 26
anna.tigerstrom@uppvidinge.se

Vik.planerare/utvecklare
Oskar Johansson (föräldraledig)
Telefon 0474-470 24
oskar.johansson@uppvidinge.se

Vik. näringslivsutvecklare/turismansvarig
Magnus Jonsson
Telefon 0474-470 67
magnus.jonsson@uppvidinge.se

Beredskap- och säkerhetssamordnare
Charlott Åberg
Telefon 0474-470 64
charlott.aberg@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge