Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Färgar upphettat glas på en stång

800 000 till innovativ sanering i Glasriket

PRESSMEDDELANDE: Innovationsmyndigheten Vinnova väljer nu att gå in med ytterligare nationell finansiering för att fortsatt stötta utvecklingen av arbetet med innovativ sanering i Glasriket. Myndigheten bidrar med drygt 800 000 kronor vilket gör att projektet nu kan leva vidare till och med april 2019.

​Genom utvecklingen av innovativ sanering kommer en mer hållbar sanering av Glasriket kunna göras på sikt. Målet är att sanera alla gamla glasbruk och att samtidigt ta vara på de giftiga metallerna och att återanvända glaset. Förhoppningen är också att saneringen av glasbruksmiljöerna ska kunna skyndas på och att arbetsformer och hantering av glasbruken ska ske på ett samordnat och resurseffektivt sätt.

- Det är väldigt roligt att Vinnova väljer att bevilja vår ansökan. Det visar att de ser ett värde i det arbete som vi gör och vill vara med och stötta oss framåt, säger Åke Carlson, kommunalråd i Uppvidinge och ledamot i Glasrikeuppdragets styrgrupp.

Förutom nya saneringsmetoder finns det även stora vinster att göra vad gäller effektivisering och samverkan mellan myndigheter. Ett led i det fortsatta arbetet är därför att kommunerna skapar en gemensam organisation för saneringsfrågor i Glasriket.

- Projektet underlättar vårt arbete och gör det möjligt att sätta ökade resurser på att samordna saneringen. Vi är i det sammanhanget glada att vi har lyckats knyta Claes-Göran Nilsson till oss för att leda samordningen mellan lokalt, regionalt och nationellt arbete, fortsätter Åke Carlson

Uppvidinge kommun är projektägare och har i samarbete med SGU och Glasrikeuppdraget tagit fram ansökan som Vinnova beviljat. Claes-Göran Nilsson har gedigen erfarenhet av företagsledning och har under det senaste året koordinerat arbetet med innovativ sanering tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Arbetet finansieras även av bland annat länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar län. De fyra glasrikekommunerna, SGU och Statens Geotekniska Institut deltar aktivt i arbetet. Projektet omfattar totalt 1,7 miljoner kronor.

Sidan senast uppdaterad:2017-11-03

Kontakt

Åke Carlson (C)
Kommunstyrelsens ordförande och ledamot i Glasrikeuppdragets styrgrupp
070-675 30 40

Malin Bendz-Hellgren
Projektledare Glasrikeuppdraget
Länsstyrelsen i Kronobergs län
010-223 74 67
malin.bendz-hellgren@lansstyrelsen.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge