Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Uppvidinge kommuns logotyp

Nyheter från Socialnämnden

Socialnämnden den 9 november behandlade bland annat kvalitetsrapporten för vård och omsorg och hälso- och sjukvård från maj till augusti och ekonomiskt uppföljning.

Kvalitetsrapporten för vård och omsorg och hälso- och sjukvård från maj till augusti
I rapporten redovisas de avvikelser som har rapporterats under perioden, Lex Sarah, kvalitetsarbete angående klagomål och synpunkter. Läkemedelsavvikelser har ökat under sommarmånaderna. I 0.16 % av det totala antalet överlämnade läkemedel har det rapporterats en avvikelse. En rapport om Lex Sarah inom vård och omsorg har kommit in under perioden. Socialnämnden beslutade att godkänna redovisningen.

Socialnämndens ekonomiska uppföljning

Socialförvaltningen beräknas ge ett underskott på 10,9 miljoner kronor år 2017. Tidigare prognos har förbättrats med 900 000 kronor. Socialnämnden beslutade att godkänna redovisningen.

Sidan senast uppdaterad:2017-11-10

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge