Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Uppvidinge kommuns logotyp

Nyheter från fullmäktige

Kommunfullmäktige den 31/10 behandlade ärende om kommunens delårsrapport, svar på motioner och redovisning av ej verkställda beslut, obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag.

Delårsrapport

Kommunens resultat till och med den 31 augusti 2017 är 2,1 miljoner kronor. Resultatet vid slutet av året förväntas bli minus 4 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna delårsrapporten.

Svar på motioner

Kommunfullmäktige besvarade en motion om Älghults camping som Kerstin Ljungkvist (SD) lämnat in och en motion om attraktiva samhällen som Jan Wernström (S) lämnat in.

Redovisning av ej verkställda beslut, obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars beslutades att kommunstyrelsen ska redovisa ej verkställda beslut. I samma ärende redovisas också obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag som ska redovisas till kommunfullmäktige enligt lag. Kommunfullmäktige godkände redovisningen.

Sidan senast uppdaterad:2017-11-02

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge