Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Elev läser en bok i ett klassrum

Uppvidinge bäst i länet i SKL:s rapport om grundskolan

Kunskapsmål i fokus och intensiva insatser för att alla elever tidigt ska ha en god läsförmåga kan vara bidragande orsaker till att grundskolan i Uppvidinge klättrar och är bäst i Kronobergs län i SKL:s rapport Öppna jämförelser - Grundskola 2017.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterade under tisdagen årets rapport Öppna jämförelser - Grundskola 2017. I rapporten beskriver SKL elevernas kunskapsresultat på kommun- och riksnivå genom en samling nyckeltal. Statistiken speglar till största del läsåret 2016/17. Rapporten innehåller också en redovisning av resultat från Skolinspektionens
Skolenkäten som besvaras av elever i årskurs 5 och 9.

Uppvidinge klättrar i årets rapport
Uppvidinge ligger på plats 106 av landets 290 kommuner i sammanvägt värde, när det gäller kommunala skolor. När även fristående skolor räknas med har Uppvidinge plats 118. Detta innebär att Uppvidinge har det bästa resultatet i länet.

2016 låg Uppvidinge på plats 177 av 290 för kommunala skolor och plats 191 av 290, om även fristående skolor tas med.

Kunskapsmål i fokus
Barn- och utbildningsförvaltningens analys av resultatet är att flera insatser har bidragit till klättringen. Bland annat har kunskapsmålen varit i fokus och skolorna har gjort intensiva insatser för att alla elever tidigt får en god läsförmåga. Dessutom har antalet specialpedagoger och speciallärare ökat och alla lärare i grundskolan har fått delta i fortbildningssatsningen Specialpedagogik för lärande. Fler lärare har också rekryterats.

- Lärarna och all annan personal i skolorna har gjort ett fantastiskt arbete under året. Nu ser vi resultatet och känner stor motivation att fortsätta det viktiga arbetet för att alla elever ska få möjlighet att lyckas i skolan, säger barn- och utbildningsförvaltningens chef Mikael Falk i en kommentar till resultatet.

Viktigt med fortsatt utveckling av läsförmågan
Mikael Falk tillägger också att det är viktigt att arbetet med kunskapsmålen nu fortsätter och att skolorna utöver att ge alla elever god läsförmåga tidigt, även fortsätter arbeta genom alla skolåren, på ett sätt som hela tiden utvecklar alla elevers språkliga förmåga.

- God språklig förmåga är nyckeln till kunskap i alla skolans ämnen, säger Mikael Falk.

Utmaningar på riksnivå
SKL konstaterar i årets rapport att det på riksnivå finns en del orosmoln när det gäller grundskolorna.Bland annat är klyftorna i resultat mellan elever med olika familjebakgrund stora.

– Vi ser att det varit ett tapp förra läsåret, men jag vill vara försiktig med att dra några långtgående slutsatser om orsaker. Däremot tror jag att vi med säkerhet kan säga att den svenska skolan i flera delar är ansträngd just nu. Det handlar både om svårigheter att rekrytera behöriga lärare och att vi har många nya elever som gått kort tid i svensk skola, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL till skl.se.

Placering för kommunerna i Kronobergs län (kommunala och fristående skolor)

  • Uppvidinge 118
  • Växjö 134
  • Ljungby 173
  • Markaryd 213
  • Alvesta 234
  • Tingsryd 236
  • Älmhult 241
  • Lessebo 258

Mer information och resultat för alla kommuner i landet finns på SKL:s webbplatslänk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad:2017-12-12

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge