Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Så överklagar du

På denna sida finns information om hur du ska gå tillväga för att överklaga ett beslut genom så kallad laglighetsprövning.

Då de justerade kommunala protokollen anslås (sätts upp) och 21 dagar framåt kan de beslut som fattats på sammanträdet överklagas av kommunmedlemmar. Om den 21:a dagen infaller en lördag, söndag eller annan allmän helgdag, midsommarafton, nyårsafton eller julafton kan kommunmedlemmar överklaga beslutet även nästkommande vardag efter.

Överklagandet, som ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på, lämnas till förvaltningsrätten i Växjö. Alla de omständigheter som den klagande vill överklaga ska lämnas in inom klagotiden. Förvaltningsrätten genomför en laglighetsprövning och ett överklagat beslut upphävs om,

  • det inte tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

För att ta del av protokollen följ denna länk. De protokoll som inte publiceras lämnas ut på begäran.

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-17

Sekreterare

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

Magda Gyllenfjell, 0474-470 11

Socialnämnden

Emma Modig, 0474-472 82

Barn- och utbildningsnämnden

Fanni Nilsson, 0474-476 41

Miljö- och byggnadsnämnden

Marcus Landley, 0474-470 70

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge