Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Uppvidinge kommuns logotyp

Nyheter från Socialnämnden

Socialnämnden den 14 december behandlade bland annat Kvalitetsuppföljning av särskilda boende och ekonomiskt uppföljning.

Kvalitetsuppföljning av särskilda boende
Kvalitetsuppföljningen är en del av Socialnämndens egenkontroll enligt Socialnämndens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsuppföljning av särskilt boende har under hösten 2017 genomförts på Storgården, särskilt boende i egen regi, samt på Smedsgård, särskilt boende enligt LOV. Socialnämnden beslutade att godkänna redovisningen.

Socialnämndens ekonomiska uppföljning
Socialförvaltningen beräknas ge ett underskott på 6,9 miljoner kronor år 2017. Tidigare prognos har förbättrats med 4 miljoner kronor. Socialnämnden beslutade att godkänna redovisningen.

Vill du ta del av handlingarna till sammanträdet finns de under Politik/Dagordning/kallelse. Protokollet från mötet publiceras efter justering.

Sidan senast uppdaterad:2017-12-15

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge